StatMed – den nye oljen?

Et statlig legemiddelfirma som holder prisene nede, utvikler produkter og kompetanse og tar et globalt ansvar for fordeling av nødvendige medisiner? Mette Kalager mener tiden er inne for StatMed.  

Mette Kalager, professor og leder i Klinisk effektforskning, tar denne uken til orde for et statlig finansiert legemiddelfirma, StatMed, i Tidsskrift for Den norske legeforening

– Prisen på legemidler skyter i været, industrien har topp inntjening, og vi har legemiddelmangel. Samtidig spør vi oss om hva Norge skal leve av etter oljen. Én mulighet er å bli eier av et globalt, etisk og rettferdig drevet legemiddelfirma, sier Kalager. 

Bildet kan inneholde: Ansikt, Ansiktsuttrykk, Hud, Hode, Øyenbryn.
Professor og leder i Klinisk effektforskning, Mette Kalager. Foto: Niklas Lello.

StatMed er det nye Statoil

Salgstallene for legemidler er doblet de siste siste 15 årene, og legemiddelfirmaene tjener store penger. I Norge brukte vi om lag 20 milliarder kroner på legemidler i 2017, hvorav det offentlige betalte over 70 prosent. 1,5 prosent av statsbudsjettet går til legemidler, noe som tilsvarer halvparten av det vi bruker til høyere utdanning og skoler, til sammen. 

Dette kan være med på å heve nivået på norsk medisinsk forskning, sier Kalager

– Helseministeren har bedt legemiddelindustrien om å vise moderasjon, men dette ligger ikke i kommersielle selskapers natur eller intensjon. De skal tjene penger. I Norge har vi derimot en unik mulighet til å skape et mer rettferdig system for utvikling og salg av legemidler, nasjonalt og globalt.

Kalager foreslår at vi i Norge etablerer StatMed, med staten som eier, slik vi er kjent med fra Statoil. StatMed kjøper opp legemiddelfirmaer med kompetanse og patenter, og kan bruke kompetansen til å bygge opp og videreutvikle norsk kunnskap på området.

– Et slikt selskap kan bli verdensledende innen legemiddelutvikling og -fordeling. Dette kan sikre arbeidsplasser, øke vår kompetanse og kunnskap, sørge for egen utvikling og være med på å heve nivået på norsk medisinsk forskning.

Ta globalt ansvar

Kalager fremhever at StaMed kan bidra til å øke vårt globale ansvar og bidrag gjennom å levere vaksiner, antibiotika og andre legemidler som bistand til fattige land. Overskuddet av driften kan brukes til utvikling av medisiner mot for eksempel multuresistente bakterier, en av de største helseutfordringene i fremtiden. Det er antatt at 2,4 millioner mennesker vil dø som følge av multiresistente bakterier i løpet av de neste 30 årene, og rutineinngrep som kneproteseoperasjoner og keisersnitt vil bli mer risikofylte (WHO). 

– Nye antibiotika utvikles ikke i dag, fordi det ikke er lønnsomt for de private selskapene. StatMed kan gjøre en forskjell her.

Kan forebygge legemiddelmangel

Legemiddelmangel er også et skrekkscenario som sannsynligvis vil inntreffe i nær fremtid, med store konsekvenser for både Norge og andre land. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) mener vi må regne med 2 500 dødsfall, 8000 mennesker med forverret sykdomstilstand samt et estimert tap på 2,4 milliarder kroner i løpet av de neste hundre årene på grunn av akutt mangel på medisiner som insulin og antibiotika (DSB).

–  Det er vanskelig å finne de direkte årsakene til legemiddelmangelen. DSB foreslår å stille større krav til legemiddellagre. Et statseid legemiddelfirma kan være en bedre løsning. Ved å få eierskap og kunnskap om produksjonen og forsyningskjeden kan man sørge for nok legemidler.

Alt ligger til rette for StatMed – den nye oljen, sier Kalager

Unik mulighet i Norge

Kalager mener StatMed kan sørge for arbeidsplasser og utvikle nye norske miljøer for fag, forskning og innovasjon samtidig som vi øker vårt globale bidrag.

– Vi har infrastrukturen, vi har erfaringen med å bygge ledende miljøer på kort tid, som i oljevirksomheten, vi kan håndtere en stor virksomhet med mange hundre tusen ansatte, vi er fremst i verden på å ha sikre digitale løsninger, vi har lang tradisjon for å ha kommersielle selskaper eid av det offentlige, og vi har mye penger på bok. Alt ligger til rette for StatMed – den nye oljen. Til glede for samfunnet og pasienten, sier Kalager.

Les hele artikkelen i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Les NRK's artikkel om legemiddelmangelen i Norge, publisert 27. mai 2019. 

Emneord: statmed, antibiotika, norge, forskning, globalt Av Anita Aalby
Publisert 28. mai 2019 13:55 - Sist endret 1. juni 2022 09:11