Vanlige legemidler påvirker screeningtest

En ny artikkel i Gastroenterology viser at vanlige legemidler påvirker avføringsprøven som brukes i tarmkreftscreeningen i Norge. 

Vanlige medisiner påvirker avføringsprøven i tarmkreftscreening. Foto: Colourbox.com

I artikkelen "Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening" publisert denne uken i Gastroenterology, kommer det frem at legemidler som tas av svært mange mennesker, påvirker testen som brukes i tarmkreftscreeningen (pilotprosjektet) i Norge. Det dreier seg om såkalte «blodfortynnende» medisiner (antikoagulantia), som man i dag ikke blir bedt om å slutte med før man tar en avføringsprøve.  

Kan påvirke retningslinjer

En avføringsprøve i tarmkreftscreening skal oppdage usynlig blod i avføringen, og dermed kunne oppdage tarmkreft eller avanserte polypper, som kan utvikle seg til kreft, i tarmen. Antikoagulantia påvirker avføringsprøvens "Positive predictive value" (PPV), det vil si sannsynligheten for at man faktisk har tilstanden når prøven er positiv. Studien viser at deltakere i tarmkreftscreening som tar antikoagulantia og får en positiv avføringsprøve, har lavere sannsynlighet for å faktisk ha tarmkreft eller avanserte polypper, sammenlignet med de som ikke tar slike medisiner. Dette vil kunne påvirke retningslinjene som i dag ikke ber pasientene slutte med medisinene i forkant av avføringsprøven. Imidlertid kan det være fare forbundet med å slutte med antikoagulantia, slik at man i Norge vil anbefale at pasientene ikke slutter med sine medisiner i forbindelse med avføringsprøven.

Artikkelen er skrevet av Kristin Ranheim Randel, i samarbeid med Øyvind Holme og Michael Bretthauer i Klinisk effektforskning, Thomas de Lange, Geir Hoff, Svein Oskar Frigstad, Katrine Romstad og Edoardo Botteri. 

Emneord: tarmkreft, screening, FIT, PPV Av Anita Aalby
Publisert 29. jan. 2019 11:00 - Sist endret 11. mars 2019 15:55