Michael Bretthauer tildelt Excellent Researcher Award

Årets priser til fremragende forskere ved Oslo universitetssykehus er tildelt. Professor Michael Bretthauer ved Klinisk effektforskning mottar årets Excellent Researcher Award.

OUS direktør Bjørn Atle Bjørnebeth og prisvinner Michael Bretthauer
OUS-direktør Bjørn Atle Bjørnebeth og prisvinner Michael Bretthauer. Foto: Lillian Kramer-Johansen/OUS.

Forskningsutvalget ved Oslo universitetssykehus (OUS) står bak prisutdelingen til fremragende forskere. Sykehusets eksterne vitenskapelige råd, Scientific Advisory Board, har vurdert kandidatene som er nominert av forskerkolleger. Prisene på henholdsvis 300 000 kroner for Excellent Researcher Award og 150 000 kroner for Early Career Awards, deles ut én gang i året, og er en heder til de beste blant sykehusets etablerte forskere. Prisene skal belønne og stimulere til gode forskningsprosjekter, og midlene skal benyttes til videre forskning ved OUS.

Erfaring og innovasjon

Årets Excellent Research Award tildeles professor og gastroenterolog Michael Bretthauer som er tilknyttet både OUS og Universitetet i Oslo (UiO), ved Klinisk effektforskning. Den erfarne forskeren har mange prosjekter, både pågående og planlagte, så prispengene bør det ikke bli vanskelig å få brukt. Prisen er henger høyt, og juryen har begrunnet valget av Bretthauer blant annet med at hans forskningsprosjekter er innovative og av høy metodisk kvalitet. 

– Det er en enormt stor ære å motta denne prisen. Oslo universitetssykehus er Norges største sykehus, og en stor andel av all medisinsk forskning i Norge foregår her. Jeg er stolt av å vinne denne prisen blant de aller beste forskerne i Norge, og utmerkelsen er en stor anerkjennelse for hele miljøet jeg er en del av, sier Bretthauer.

Internasjonalt anerkjent

Juryen begrunner også valget av Bretthauer med hans internasjonale renommé og et imponerende antall vitenskapelige publikasjoner i verdens mest prestisjefylte tidsskrifter. Bretthauer har et bredt forskningsfelt, og samarbeider med ledende forskere både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi ønsker å drive innovativ klinisk og epidemiologisk forskning. Forskningen er ikke organ- eller sykdomsspesifikk. Vårt fokus handler snarere om å finne ut hva som faktisk virker. Vi ønsker å besvare store, ubesvarte spørsmål innen klinisk medisin og folkehelse, og har for tiden om lag 300 000 pasienter i kliniske studier innen ulike sykdommer og organsystemer. Våre studier er ofte langvarige, noen i 10-15 år,  og det krever mye infrastruktur og et utstrakt nettverk av samarbeidspartnere ved andre sykehus i Norge og i andre land, sier Bretthauer.

Nytte for pasienten

Bretthauer har aldri vært redd for de store og vanskelige spørsmålene. Snarere tvert imot; han synes å ha en dragning mot nettopp det komplekse og tilsynelatende utilgjengelige, noe juryen også har lagt vekt på. Målet er at samfunnet, helsetjenesten og pasienten skal ha nytte av forskningen. Bretthauers nysgjerrighet spenner derfor vidt.

– Vi har de siste årene funnet ut at tarmkreftscreening med kikkertundersøkelse (sigmo- og koloskopi) virker godt hos menn, men ikke like godt hos kvinner. Vi er også i ferd med å finne ut av hvor ofte folk med polypper i tarmen må komme til kontroll etter koloskopi. Vi tror ikke de må kontrolleres så ofte som vi gjør i dag, noe som vil være fint for pasientene, og for ressursene samfunnet bruker. Vi tror også at vi snart kan etablere en ny behandling med feces-transplantasjon (avføring fra frisk donor) for pasienter med Clostridium difficile-infeksjon, noe som vil spare pasienter og samfunn for mye antibiotikabruk. Og vi har de siste månedene brukt tid på å vise at det er trygt å trene på treningssenter under Covid-epidemien, og kartlegger nå hvor farlig sykdommen har vært i Norge og Sverige, sier Bretthauer. 

 

Øvrige prisvinnere 2020:

Early Career Award: Anna Hoffmann-Vold og Olav Kristianslund, begge ved OUS.

Les mer om Klinisk effektforsknings prosjekter.

 

Av Anita Aalby
Publisert 30. sep. 2020 13:55 - Sist endret 16. des. 2020 14:37