Ballong i magen medførte ikke tilstrekkelig vektreduksjon

For første gang i Skandinavia fikk pasienter med fedme og diabetes type 2 prøve en vektreduksjonsmetode som gikk ut på å sette inn en ballong i magesekken. Resultatene fra studien er nylig publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology.

Artikkelen «A novel intragastric balloon for treatment of obesity and type 2 diabetes. A two-center pilot trial» ble denne uken publisert i Scandinavian Journal of Gastroenterology. Førsteforfatter er Christer J. Tønnesen, stipendiat ved Klinisk effektforskning ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: person, hår, panne, nese, kinn.
Christer J. Tønnesen er gastroenterolog ved OUS Rikshospitalet og stipendiat ved Klinisk effektforskning. Foto: Ine Eriksen/OUS

Vannballong i magesekken

Artikkelen handler om resultater og erfaringer fra behandling av pasienter med fedme og type 2 diabetes ved Aker sykehus og Sykehuset i Vestfold, Tønsberg. Christer J. Tønnesen har ledet studien, og forklarer:

– Vi benyttet en ny type ballong som settes inn ved at pasienten svelger en kapsel som inneholder en ballong, som fylles med en halv liter vann når den er i magesekken, sier Tønnesen.

Etter 4 måneder tømmes ballongen av seg selv, og den tomme ballongen forlater kroppen gjennom tarmsystemet.

 

Bildet kan inneholde: ledd, hode, hånd, væpne, øye.
Illustrasjonen viser hvordan behandlingen foregikk, med et sammendrag av funnene. Illustrasjon: Christer J. Tønnesen.

Enkel, men ineffektiv

Tanken bak denne metoden er at ballongen reduserer plassen i magesekken, og at dette skal føre til redusert matlyst og matinntak. Studien viser at ballongen var en praktisk og enkel metode å ta i bruk, men effekten på vektreduksjon var ikke på nivå med resultatene fra tidligere studier.

– Vi tror at noe av grunnen til dette kan være at pasientene mottok behandling i et offentlig helsesystem, og ikke trengte å betale for behandlingen. De hadde dermed mindre hyppig oppfølging enn hva som er vanlig i andre studier, som i vesentlig grad har vært utført ved private sentra, sier Tønnesen.

Emneord: fedme, fedmeoperasjon, diabetes Av Anita Aalby
Publisert 15. nov. 2021 15:03 - Sist endret 17. nov. 2021 11:33