Korona og rettsstaten – ny tverrfaglig ekspertgruppe

Koronapandemien har endret måten vi forholder oss til medisinsk kunnskap på, og hvordan retten brukes i krisetid. Forskerinitiativet «Korona og rettsstaten» er et tverrfaglig forum med eksperter innen jus, medisin og filosofi som bidrar med forskning og formidling innenfor dette temaet.

permer, lovhammer og covid-19
Foto: Colourbox.no

Forskerinitiativet «Korona og rettsstaten» bidrar med forskning og formidling til det offentlige ordskiftet rundt spørsmål som:

  • Korona og kunnskap
  • Føre-var-prinsippet
  • Barns rettigheter
  • Vaksinepass og hytteforbud
  • Koronahotell
  • Koronaloven
  • Politikk og rettsstaten
  • Portforbud

Initiativet er et tverrfaglig samarbeid med forskere fra Klinisk effektforskning ved medisinsk fakultet, og juridisk fakultet – begge ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Innlandet.

Emneord: jus, medisin, korona, klinisk effektforskning Av Anita Aalby
Publisert 25. mai 2021 14:53 - Sist endret 25. mai 2021 14:53