Modellering uegnet til å estimere overdiagnostikk i tarmkreftscreening

Norge innfører landsomfattende screening for tarmkreft fra høsten 2021. Modelleringstall ligger ofte til grunn for innføring og utforming av nasjonale screeningprogrammer, men en ny studie avslører at dagens modeller ikke kan gi alle svarene man trenger om tarmkreftscreening.

koloskopiundersøkelse

Professor og lege Michael Bretthauer utfører en koloskopiundersøkelse. Foto: Anita Aalby/UiO.

Norge innfører landsomfattende screening for tarmkreft for alle 55-åringer fra høsten 2021. Screeningen har som mål å redusere forekomst og dødelighet av denne hyppige kreftformen i Norge. De fleste andre vestlige land har allerede organiserte programmer for screening for tarmkreft.

Overdiagnostikk kan gi pasientskade


En av de store ulempene med mange typer kreftscreening er såkalt overdiagnostikk av kreftsvulster. Overdiagnostikk er tilfeldig oppdagelse av kreftsvulster som uten screening ikke ville skadet pasienten i løpet av pasientens levetid. Overdiagnostiserte kreftsvulster behandles som alle andre kreftsvulster med f.eks. kirurgi, stråling eller cellegift, med til dels store bivirkninger for pasientene. 

I en artikkel publisert i det anerkjente tidsskriftet BMJ Open i april 2021 forsøker norske og polske forskere å anslå graden av overdiagnostikk ved screening for tarmkreft. Om det er mye overdiagnostikk ved slik screening, vil det kunne føre til mye pasientskade.

Uegnede modeller


Forskerne benyttet data fra en egen stor studie, NORCCAP, om screening med tarmkikkert, og en stor britisk studie om screening med avføringsprøver. De appliserte fire av de mest brukte modelleringsmodellene for tarmkreftscreening i verden (fra USA, Nederland og Tyskland) for å beregne overdiagnostikk med screening.

Overraskende for forskerne klarte ikke de beste modellene å estimere overdiagnostikk med screening på en pålitelig måte. Modellene estimerte rater av overdiagnositkk av kreftsvulster i tarmen fra 2 prosent til mer enn 100 prosent. Forskerne konkluderte med at dagens modeller for tarmkreftscrening ser ut til å være upålitelige til å estimere forekomst og overdiagnostikk ved screening. 

Basert på store studier


Det unike med studien er at forskerne hadde tilgang til detaljerte og observerte data fra både den norske og britiske studien, og dermed kunne avsløre modellenes svakheter. Forskerne konkluderer med at nåværende modeller kanskje ikke bør brukes innenfor tarmkreftscreening. 

Artikkelen "Estimation of overdiagnosis in colorectal cancer screening with sigmoidoscopy and faecal occult blood testing: comparison of simulation models" er skrevet av Paulina Wieszczy, Michal F Kaminski, Magnus Løberg, Marek Bugajski, Michael Bretthauer og Mette Kalager.

 

Emneord: tarmkreft, screening, modellering, Bretthauer Av Anita Aalby
Publisert 25. mai 2021 16:52 - Sist endret 25. mai 2021 17:17