Nasjonal screening bør baseres på kunnskap fra kliniske studier

Norge er i ferd med å innføre nasjonal tarmkreftscreening. Når man inviterer friske personer til medisinske undersøkelser, er det viktig at tiltaket bygger på evidensbasert, klinisk kunnskap. Følg debatten i Annals of Internal Medicine.

Bilde av logoen til tidsskriftet Annals of Internal Medicine.

En italiensk forskergruppe presenterte denne uken resultatene fra en klinisk screening-studie i Annals of Internal Medicine. 

En italiensk forskergruppe, med Carlo Senore i spissen, publiserte denne uken artikkelen «Long-Term Follow-up of the Italian Flexible Sigmoidoscopy Screening Trial» i Annals of Internal Medicine, med resultatene fra en mangeårig sigmoidoskopiscreening-studie. Gruppen har undersøkt insidens og dødelighet av tarmkreft 16 og 19 år etter at studien startet.

Michael Bretthauer i Klinisk effektforskning har i forbindelse med publiseringen skrevet lederartikkelen «Colorectal Cancer Screening: Randomized Trials are Essential to Support Recommendations» i Annals of Internal Medicine. 

Du kan lese artikkelen og følge debatten ved å klikke på lenkene over.
Dersom du ikke har tilgang til artiklene, kan du kontakte Anita Aalby i Klinisk effektforskning.

 

Emneord: screening, kliniske studier, tarmkreft Av Anita Aalby
Publisert 15. nov. 2021 15:30 - Sist endret 15. nov. 2021 15:32