Kvinner har høyere risiko for tarmkreft enn menn etter polyppfjerning

Studier har tidligere vist at kvinner har mindre effekt enn menn av kreftforebyggende polyppfjerning i tarmen. En ny studie publisert denne uken, bekrefter disse funnene. Bør kvinner og menn følges opp ulikt i den kommende tarmkreftscreeningen? 

Bilde av førsteforfatter Henriette C. Jodal

Lege og førsteforfatter Henriette C. Jodal.

Foto: Anita Aalby

Studien "Long-term colorectal cancer incidence and mortality after adenoma removal in women and men" ble denne uken publisert i tidsskriftet Alimentary Pharmacology & Therapeutics. Førsteforfatter er Henriette C. Jodal, stipendiat ved Klinisk effektforskning, Universitetet i Oslo. 

Forskjell på kvinner og menn

I sin forskning har Jodal sett på risikoen for å få tarmkreft, og risikoen for å dø av sykdommen, etter å ha fjernet polypper i tarmen. Polypper i tarmen kan være forstadier til tarmkreft, og ved å fjerne disse, forsøker man å redusere risikoen for å få tarmkreft. Norge har besluttet å innføre nasjonal tarmkreftscreening, og det er derfor viktig å få kunnskap om hvordan man skal følge opp pasienter etter at de har fått fjernet polypper i tarmen. 

— Denne studien bekrefter det vi har sett i tidligere studier, nemlig at den kreftforebyggende effekten er dårligere hos kvinner enn hos menn, sier Jodal.

Konsekvenser for tarmkreftscreening

– Årsaken til forskjellene i effekt kan være at tarmkreft utvikler seg på en annen måte hos kvinner enn hos menn, og at det kan ha en betydning hva slags polypper man har fjernet. Vi har ikke sett på årsaker i denne studien, men tror dette kan være aktuelle mekanismer å undersøke fremover, sier Jodal.

Uavhengig av årsakene, kan kanskje resultatene fra denne studien få konsekvenser for hvordan man gjennomfører tarmkreftscreeningen?

– Jeg mener det. Vi har i flere studier vist at kvinner og menn er forskjellige når det gjelder polypper i tarmen og forebygging av tarmkreft ved polyppfjerning. Jeg tror vi bør undersøke dette nærmere, og kanskje differensiere mellom kvinner og menn i forbindelse med tarmkreftscreening og oppfølging etter fjerning av polypper, sier Jodal.

 

 

Emneord: tarmkreft, tarmkreftscreening, forskning Av Anita Aalby
Publisert 3. nov. 2021 22:41 - Sist endret 4. nov. 2021 15:44