English version of this page

Ny type polypp gir kreftfare i tykktarmen

Forskere har funnet ut at en ny type polypp i tarmen betyr økt risiko for tarmkreft senere i livet, men selve polyppen utvikler seg ikke nødvendigvis til kreftsvulst.

Polypp i tykktarm, markert med blått.

Foto: Kjetil K. Garborg, Oslo Universitetssykehus

Sagtakkete polypper

Det er i dag kjent at adenomer (en type polypp i tykktarmen) kan utvikle seg til tarmkreft. Særlig gjelder dette adenomer med spesielt ugunstige kjennetegn, såkalt høy-risiko adenomer. Fjerning av disse polyppene har vist seg å redusere forekomst og død av tarmkreft.

De siste årene har man imidlertid blitt oppmerksom på at også en annen type polypp i tykktarmen, såkalte sagtakkete polypper, kan gi økt risiko for tarmkreft. Inntil nylig ble disse polyppene ansett som ufarlige.

 - Vi vet lite om disse polyppene, verken hvor stor kreftfare som er forbundet med dem eller hvor fort de eventuelt utvikler seg til kreftsvulst. Vi vet heller ikke hvilket kontrollopplegg som bør anbefales til personer som har fått påvist en slik polypp i tarmen, sier forsker Øyvind Holme fra Sørlandet Sykehus.

Resultater fra ny studie

Holme og medarbeidere har nå undersøkt kreftfaren hos personer som har fått påvist sagtakkete polypper i den store NORCCAP-studien, der om lag 13 000 personer i Oslo og Telemark ble undersøkt med tarmkikkert fra 1999 til 2001.  Deltagerne ble klassifisert etter hvilken type polypp som ble funnet og fulgt opp i 11 år. Resultatene er nå publisert i det prestisjetunge tidsskriftet GUT.

 - Sammenlignet med normalbefolkningen var forekomsten av tarmkreft 2,5 ganger så høy hos personer med sagtakkete polypper. Forekomsten av tarmkreft var like høy hos personer med sagtakkete polypper som hos personer som fikk påvist høy-risiko adenomer, forteller professor ved Universitetet i Oslo, Michael Bretthauer.

Overraskende funn

Et helt nytt og overraskende funn var at kreftsvulsten hos de som utviklet tarmkreft oftest oppstod i en helt annen del av tykktarmen enn der de hadde fått påvist en sagtakket polypp. Forskerne fant også sagtakkete polypper som ikke ble fjernet ved kikkertundersøkelsen i 1999-2001, og som ikke hadde utviklet seg til kreft etter 11 års oppfølgingstid.

- Disse funnene kan bety at kreftfaren forbundet med sagtakkete polypper ikke er relatert til selve polyppen, men at polyppen er en markør for en generelt økt kreftrisiko i tykktarmen til disse pasientene, forklarer Holme.

Holme tror at dette funnet vil få stor oppmerksomhet i fagmiljøene siden det vil ha betydning for håndteringen av sagtakkete polypper ved kikkertundersøkelser.

Av Silje Røysen Salvador
Publisert 20. nov. 2014 08:00 - Sist endret 17. juni 2020 09:19