English version of this page

Publikasjoner

Publisert 5. feb. 2019 12:37

I 2018 publiserte forskningsgruppen Klinisk Effektforskning 48 artikler i fagfellevurderte tidsskrifter. 56% av artiklene ble publisert i nivå 2-tidsskrifter (de 20% største tidsskriftene i sitt felt). Den gjennomsnittlige impact faktor for artiklene er 17,28 i 2018. Den kumulative impact faktor er 708,69.

Publisert 19. juni 2017 14:14

Forskergruppen Klinisk Effektforskning publiserer artikler om kliniske studier, tarmkreft, screening, brystkreft, endoskopi og epidemiologisk metodologi. Listen inneholder artikler som er publisert i 2017. Dersom du ikke får tilgang til artikkelen, kan du prøve å gå via www.helsebiblioteket.no. 

Publisert 22. juni 2016 09:36

Forskergruppen Klinisk Effektforskning publiserer artikler om kliniske studier, tarmkreft, screening, brystkreft, endoskopi og epidemiologisk metodologi. Listen inneholder artikler som er publisert i 2016. Dersom du ikke får tilgang til artikkelen, kan du prøve å gå via www.helsebiblioteket.no. 

Publisert 3. mars 2016 10:00

Listen inneholder publikasjoner fra Klinisk Effektforskningsgruppen ved Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi. I 2015 ble det utgitt 20 publikasjoner og kommentarer i fagfellevurderte tidsskrifter; og 2 populærvitenskapelige artikler i massemedia.

Publisert 16. des. 2014 11:06

Listen inneholder publikasjoner fra Klinisk Effektforskningsgruppen ved Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi. I 2014 ble det utgitt 19 publikasjoner og kommentarer i fagfellevurderte tidsskrifter og 3 populærvitenskapelige artikler i massemedia. 2 artikler (11%) ble publisert i gruppe 2a tidsskrifter (New England Journal og JAMA) og 9 (47%) i gruppe 2 tidsskrifter. Akkumulert impact faktor for gruppens artikler i 2014 er 148.

Publisert 16. des. 2014 10:52

Listen inneholder publikasjoner fra Klinisk Effektforskningsgruppen ved Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi. I 2013 ble det utgitt 17 publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter og 1 populærvitenskapelig artikkel i massemedia. 8 artikler (47 %) ble publisert i gruppe 2 tidsskrifter. Akkumulert impact faktor for gruppens artikler i 2013 er 86,2.

Publisert 15. mai 2013 14:00

Listen inneholder publikasjoner fra Klinisk Effektforskningsgruppen ved Avdeling for Helseledelse og Helseøkonomi. I 2012 ble det utgitt 19 publikasjoner og kommentarer i fagfellevurderte tidsskrifter. 13 (68%) av disse ble publisert i gruppe 2 tidsskrifter og 5 (26%) i gruppe 2a. Kumulativ impact faktor for gruppens artikler i 2012 er 66.