Helse Sør-Øst Regionalt Nettverk for Klinisk Effektforskning innen Gastroenterologi

Det Regionale Nettverket for Klinisk Effektforskning innen Gastroenterologi ble etablert i 2013, med finansiell støtte fra Helse Sør-Øst.

Leder av nettverket

Styringsgruppe

Nettverket består av følgende sykehus (prosjektledere i parentes):

 • Sørlandet Sykehus Kristiansand: Dr. Øyvind Holme
 • Sørlandet Sykehus Arendal; Dr. Ole Høie
 • Telemark Sykehus: Prof. Geir Hoff
 • Vestfold Sykehus: Dr. Birgitte Seip
 • Vestre Viken: Dr Ole Darre-Næss
 • Kreftregisteret. Dr. Thomas de Lange
 • Oslo Universitetssykehus; Prof. Lars Aabakken and dr. Kjetil Garborg
 • Østfold Sykehus Dr. Per Sandvei
 • Innlandet Sykehus; Associate prof. dr. Per Olav Vandvik

Rådgivningsgruppe

Samarbeid med følgende institusjoner/forskergrupper:

 • Prof. Miguel Hernan, Harvard School of Public Health, Boston, USA
 • Prof. Anders Ekbom, Karolinska Institute, Stockholm, Sweden
 • Prof J. Regula, Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center, Warsaw, Poland.
 • Prof. Ann Zauber, Sloan Kettering Memorial Cancer Centrer, New York, USA
 • Prof. Ernst Kuipers, Erasmus University Medical Center, Rotterdam, Netherlands
 • Prof. Rodrigo Jover, Alicante University Hospital, Spain
 • Prof. Antoni Castells, Barcelona University, Spain

Resultater

Siden etableringen i 2013 har nettverket oppnådd følgende viktige resultater:

 1. Etablering av forskningsstøttefunksjoner ved Oslo Universitetssykehus / Universitetet i Oslo.
 2. Etablering av et profesjonelt database-managementsystem, i samarbeid med Frontier Science Research Foundation
 3. Design og implementering av forskningsstudier: Vi har utviklet studier i ulike områder av nettverkets interessefelt, for eksempel:
  1. European Polyp Surveillance trial, EPoS
  2. NordICC
  3. Gastronet
 4. Vi har jobbet intenst med å implementere forskning i klinisk praksis. Gastronet-prosjektet er nå et nasjonalt kvalitetsregister, og MAGIC har blitt lansert som en pilot for klinisk bruk i gastroenterologi.
 5. Kurs i delt beslutningstaking, overdiagnostikk og medisinsk publisering (i samarbeid med New England Journal of Medicine og Tidsskriftet for Den norske legeforeningen), praktiske "Train-the-Trainer" koloskopikurs.
 6. Forskerutvekslingsprogrammer

Publikasjoner og æresbevisninger

Vi har publisert mer enn 100 vitenskapelige artikler siden 2013, de fleste i høyt rangerte internasjonale tidsskrifter. Den kumulative impact factor av avisene overstiger 300, med mer enn 2000 siteringer.

Nettverkets forskere har mottatt nasjonale og internasjonale stipender og utmerkelser. Nettverket er hovedsamarbeidspartner i KG Jebsen Senter for tarmkreftforskning.

Publisert 15. okt. 2015 10:50 - Sist endret 26. okt. 2017 15:36