English version of this page

Måleinstrumenter for evaluering av fysisk form (avsluttet)

Fysisk aktivitet er viktig for å opprettholde god helse. Mange med muskel- skjelettsykdommer er lite aktive. Det er derfor ønskelig å teste fysisk form  hos pasienter som går til fysioterapeut for en muskel- skjelettplage før og etter et behandlings- og treningsopplegg.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Muskel- skjelettplager medfører ofte et redusert fysisk aktivitetsnivå, noe som igjen øker risikoen for livsstilsrelaterte helseplager. Mange pasienter med muskel- skjelettplager viser seg å være i generelt dårlig fysisk form. Det er derfor viktig at fysioterapeuter i primærhelsetjenesten tilbyr pasientene treningsprogrammer som er tilpasset den enkeltes diagnose og fysiske form.

Som basis for å kunne tilpasse individuelle treningsprogrammer, er det behov for et sett enkle tester for å kartlegge og evaluere fysisk form.

Prosjektet har lagt opp til å teste ut og bruke enkle tester som er mulig å gjennomføre for de fleste og i de fleste settinger.

Tester for evaluering av fysisk form

Vi har testet ut et kjernesett bestående av følgende fysiske tester:

  • 6 minutter gangtest
  • Trappetest
  • Sette og reise seg
  • Håndstyrke
  • Fingertupp-gulv

Se video fra testene og les mer om prosedyre for gjennomføring.

Kalkulator for fysiske tester

år cm kg  

Testresultater

  Gj.snitt Nedre grense Øvre grense
6 minutt gangtest (meter)      
Trappetest (sekunder)      
30sek sette/reise seg (antall)      
Håndstyrke høyre (kg)      
Håndstyrke venstre (kg)      
Fingertupp-gulv (cm)      
Data er hentet fra artikkelen: Tveter AT, Dagfinrud H, Moseng T, Holm I. Health-related physical fitness measures: Reference values and reference equations for use in clinical practice, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2014

Finansiering

Start - slutt

2010 - 2014

 

 

Publisert 22. mars 2011 13:48 - Sist endret 13. feb. 2017 12:18