Deltakere i Helseøkonomisk forskningsnettverk - HERO

Fra UiO

Navn Telefon E-post Emneord
Tor Iversen Professor +47-22845032 tor.iversen@medisin.uio.no
Hans Olav Melberg Førsteamanuensis +47-22845031 h.o.melberg@medisin.uio.no
Geir Godager Førsteamanuensis +47-22845029 +47-91736960 (mob) geir.godager@medisin.uio.no
Ivar Sønbø Kristiansen Professor emeritus +47-22845038 +47-93222388 (mob) i.s.kristiansen@medisin.uio.no
Sverre Kittelsen Professor II 91843889 (mob) 918 43 889 sverre.kittelsen@frisch.uio.no
Eline Aas Førsteamanuensis +47-22845036 eline.aas@medisin.uio.no Samfunnsøkonomi, Økonomisk evaluering, Sosial ulikhet, Estimering av behandlingskostnader, Registerdata
Terje P. Hagen Instituttleder +47-22845363 t.p.hagen@medisin.uio.no
Henning Øien henning.oien@medisin.uio.no
Sverre Grepperud Professor +47-22845033 sverre.grepperud@medisin.uio.no
Maria Knoph Kvamme
Knut Reidar Wangen Førsteamanuensis +47-22850527 +47-95121008 (mob) k.r.wangen@medisin.uio.no
Øystein Kravdal Professor +47-22855158 oystein.kravdal@econ.uio.no Demografi, Samfunnsøkonomi, Inntekt arbeid og velferd
Arna Sue Desser
Kjell Arne Brekke Professor +47-22841169 48295384 (mob) 48295384 k.a.brekke@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd, Adferd informasjon og strategi
Ge Ge Stipendiat +47-22845351 ge.ge@medisin.uio.no
Martin Karlsson
Ching-To Albert Ma
Ole Røgeberg
Karine Nyborg Professor +47-22857283 karine.nyborg@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø, Inntekt arbeid og velferd, Adferd informasjon og strategi, Økonomisk politikk
Jon Strand
Steinar Øivind Strøm +47-22855153 s.o.strom@econ.uio.no
Snorre Kverndokk
Knut Røed Seniorforsker 4004 1862 (mob) knut.roed@frisch.uio.no
Finn Førsund Professor emeritus +47 22855132 finn.forsund@econ.uio.no Samfunnsøkonomi, Ressurser energi og miljø
Elisabeth Fevang
Hilde Lurås Førsteamanuensis +47-67968719 +47-92417512 (mob) hilde.luras@medisin.uio.no
Anastasia Mokienko Student anastasia.mokienko@medisin.uio.no
Søren Toksvig Klitkou
David Philip McArthur

Andre deltakere