Holgeir Skjeie

Bilde av Holgeir Skjeie
English version of this page
Telefon +47-22850658
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 OSLO
Andre tilknytninger Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglige interesser

 • Smertemedisin- fenomenologisk tilnærming
 • Metodeutvikling i desentraliserte randomiserte kontrollerte studier (RCT) i primærhelsetjenesten
 • Blindingsvalidering i RCT
 • Estimeringer av klinisk relevans i effektstudier av smertetilstander

Publikasjoner

 • Lie B & Skjeie H. Torturskader - en medisinsk utfordring. Tidsskr Nor Lægeforen 9,1996; 116: 1073-1075 
 • Skjeie H, Nygaard S, Stenweg Li H, Gardasevic B, Fetveit A, Brekke M. Sanitetstjeneste og pasientkontakter ved Quartfestivalen. Tidsskr Nor Legeforen. 2008,128:1508-11
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2011). A pilot study of ST36 acupuncture for infantile colic. Acupuncture in Medicine.  ISSN 0964-5284.  29(2), s 103- 107 . doi: 10.1136/aim.2010.003590
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Brekke, Mette; Klovning, Atle; Fetveit, Arne; Landgren, Kajsa; Hallström, Inger Kristensson & Brurberg, Kjetil Gundro (2018). Acupuncture treatments for infantile colic: a systematic review and individual patient data meta-analysis of blinding test validated randomised controlled trials. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  36(1), s 56- 69 . doi: 10.1080/02813432.2018.1426146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Skjeie, Holgeir; Fetveit, Arne; Brekke, Mette & Klovning, Atle (2016). Survey Email Scheduling and Monitoring in eRCTs (SESAMe): A Digital Tool to Improve Data Collection in Randomized Controlled Clinical Trials. Journal of Medical Internet Research.  ISSN 1438-8871.  18(11), s e311 . doi: 10.2196/jmir.6560 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Holgeir & Brekke, Mette (2015). 'Big needles, small bodies' - The absence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai: A qualitative study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  5(11) . doi: 10.1136/bmjopen-2015-009486 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2013). Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  31(4), s 190- 196 . doi: 10.3109/02813432.2013.862915
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study. BMJ Open.  ISSN 2044-6055.  2(3)
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2011). A pilot study of ST36 acupuncture for infantile colic. Acupuncture in Medicine.  ISSN 0964-5284.  29(2), s 103- 107 . doi: 10.1136/aim.2010.003590
 • Skjeie, Holgeir; Nygaard, Siv; Li, Henrik Stenwig; Gardasevic, Bozidar; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2008). Sanitetstjeneste og pasientkontakter ved Quartfestivalen. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  128(13), s 1508- 1511
 • Lie, Birgit & Skjeie, Holgeir (1996). Torturskader- en medisinsk utfordring. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  116, s 1073- 1075

Se alle arbeider i Cristin

 • Skjeie, Holgeir & Brekke, Mette (2016). "Big needles-small bodies"- The abcence of acupuncture treatment for infants in contemporary Shanghai.
 • Skonnord, Trygve T.; Steen, Finn; Fetveit, Arne; Brekke, Mette; Skjeie, Holgeir & Klovning, Atle (2016). Survey Email Scheduling And Monitoring in eRCTs (SESAMe): a digital tool to improve data collection in clinical trials..
 • Landgren, Kajsa; Raith, Wolfgang; Schmölzer, Georg M.; Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2015). Acupuncture in the treatment of infantile colic. The Italian Journal of Pediatrics.  ISSN 1720-8424. . doi: 10.1186/s13052-014-0105-3
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2015). Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomized controlled multicentre trial in general practice.
 • Skjeie, Holgeir (2014). The point of Yang is to become Yin- The 9 principles of the Medical Acupuncture Modality.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture for infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Acupuncture in infantile colic-is it advisable? Acupuncture for infantile colic: A blinding-validated, randomizedcontrolled multicentre trial in general practice.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Infants and acupuncture-is it advisable? The ST36 study of infantile colic.
 • Skjeie, Holgeir; Skonnord, Trygve T.; Fetveit, Arne & Brekke, Mette (2014). Response to Letter to the Editor. Scandinavian Journal of Primary Health Care.  ISSN 0281-3432.  32(1), s 52- 52 . doi: 10.3109/02813432.2014.892305
 • Skjeie, Holgeir (2013). The Medical Acupuncture Modality. Principles, explanatory model,and scientific developments 2005-13.
 • Skjeie, Holgeir & Gardasevic, Bozidar (2013). Medical Acupuncture Modality: Principles, Explanatory Model, and Scientific Developments During 2005-2012. J. Acupunct. Tuina. Sci..  11(4), s 204- 207 . doi: 10.1007/s11726-013-0691-4
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice - the ACUBACK study.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2013). Acupuncture for acute non-specific low back pain: a protocol for a randomised, controlled multicentre intervention study in general practice--the Acuback Study.
 • Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Sagli, Gry (2012). Kunsten å ri to hester - Begrepsforståelse og forklaringsmodeller hos norske allmennleger som anvender akupunktur i daglig klinisk praksis - en kvalitativ studie. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 36- 37
 • Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Fetveit, Arne & Sagli, Gry (2012). Kunsten å ri to hester - Begrepsforståelse og forklaringsmodeller hos norske allmennleger som anvender akupunktur i daglig klinisk praksis - en kvalitativ studie.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Acupuncture for acute non-specific low back pain: A protocol for a randomised controlled multicenter intervention study in general practice.
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennmedisin - ACUBACK-studien. Utposten.  ISSN 0800-5680.  41(7), s 35- 35
 • Skonnord, Trygve T.; Skjeie, Holgeir; Brekke, Mette; Grotle, Margreth; Lund, Irene & Fetveit, Arne (2012). Akupunktur for akutte korsryggsmerter - en randomisert, kontrollert multisenterstudie i allmennpraksis - ACUBACK-studien.
 • Skjeie, Holgeir & Skonnord, Trygve T. (2010). How to make GPs work in research projects for free. Challenges and roadblocks in setting up scientific protocols in environments not normally suited for it. The ongoing ST 36 infant colic project in Norway.
 • Rysstad, Ole & Skjeie, Holgeir (2003). Sprikende råd om ikke medikamentell malaria-profylakse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  123(1)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. jan. 2012 13:27 - Sist endret 9. feb. 2017 10:46