English version of this page

Artroseskole og trening i Ullensaker (avsluttet)

Artrose har en økende forekomst og er en stor folkehelseutfordring, som bør behandles i primærhelsetjenesten. Studien kan bidra til kompetanseoverføring og økt samhandling mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Ikke‐farmakologiske tiltak som informasjon, fysisk aktivitet og vektreduksjon fremheves som kjernebehandling for personer med artrose og skal testes ut i denne studien. Videre planlegger vi å utvikle et pasient-rapportert spørreskjema om kvalitetsindikatorer for artrosebehandling.

Mål

 1. Undersøke effekt av et spesifikt håndtreningsprogram for personer med håndartrose
 2. Undersøke effekt av to ulike knetreningsprogrammer for personer med kneartrose
 3. Utvikle et pasient-rapportert spørreskjema om kvalitetsindikatorer for artrosebehandling og undersøke oppfyllelse av kvalitetsindikatorer for artrosebehandling i Norge.

Bakgrunn

Artrose har en økende forekomst og er en stor folkehelseutfordring. Ikke‐farmakologiske tiltak som informasjon, fysisk aktivitet og vektreduksjon fremheves som kjernebehandling for personer med artrose. Tidligere forskning viser at trening kan redusere smerte og gi økt funksjon hos personer med kneartrose, og det er et økende antall studier som viser lignende effekter  for personer med hofteartrose.  Når det gjelder kneartrose er det behov for mer kunnskap om hvorfor trening hjelper og hva som er optimal trening, mens for håndartrose er det pr i dag usikkert om trening hjelper, og det etterspørres studier som undersøker effekt av håndtrening. Tidligere forskning fra andre land viser at retningslinjer for artrosebehandling i liten grad tas i bruk av helsepersonell, men vi vet lite om i hvilken grad disse anbefalingene etterleves i det norske helsevesen. Dette prosjektet kan bidra til kompetanseoverføring og økt samhandling mellom første‐ og andrelinjetjenesten.

Hvordan

 • Håndartrose
  • En klinisk kontrollert randomisert studie vil bli gjennomført i Ullensaker kommune i nært samarbeid med Fysio- og ergoterapitjenesten i Ullensaker. Treningsgruppen gjennomfører et 12 ukers treningsprogram med gruppetrening og egentrening samt telefonoppfølging i egentreningsperioder. Deltakerne testes rett før, rett etter og 6 måneder etter treningsperioden.
 • Kneartrose
  • En klinisk kontrollert randomisert studie vil bli gjennomført i Oslo og Akershus i nært samarbeid med Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR). To treningsgrupper vil gjennomføre 3 treninger pr uke i 12 uker med hhv aerob trening (sykling) vs styrketrening. Deltakerne testes rett før, rett etter og 12 måneder etter treningsperioden.
 • Pasient-rapportert spørreskjema om kvalitetsindikatorer for artrosebehandling
  • Basert på internasjonalt publiserte kvalitetsindikatorer for artrosebehandling, vil et pasient-rapportert spørreskjema utvikles og testes ut i en populasjonsbasert spørreundersøkelse blant innbyggerne i Ullensaker kommune. De som selv-rapporterer artrose i hånd, hofte og/eller kne, vil bli forespurt om å delta på en grundig undersøkelse på Diakonhjemmet Sykehus, og de som deltar på denne, vil bli bedt om å fylle ut kvalitetsindikator-skjemaet.

Deltakere

 • Innbyggere i Ullensaker kommune i alderen 40‐79 år som har symptomatisk og klinisk bekreftet artrose
 • Håndtreningsstudien:  rundt 150 deltakere fordelt på en kontrollgruppe og en treningsgruppe
 • Knetreningsstudien:  rundt 200 deltakere fordelt på to treningsgrupper og en kontrollgruppe
 • Fysio- og ergoterapeuter fra Fysio- og ergoterapitjenesten i Ullensaker kommune deltar i prosjektplanleggingen, gjennomføring av gruppetreningene og testing av deltakerne i håndtreningsstudien.

Finansiering

 • Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

Samarbeid

 • Diakonhjemmet Sykehus
Publisert 22. mars 2011 14:07 - Sist endret 15. apr. 2016 11:49