English version of this page

Hvorfor får noen langvarige muskel‐ og skjelettplager og andre ikke? (avsluttet)

 - En ett års oppfølgingsstudie av nyoppståtte nakke- og ryggplager basert på data innsamlet i HUNT 3.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Om prosjektet

Kunnskap om risikofaktorer for langvarige muskel‐ og skjelettlidelser kommer i stor grad fra studier i pasientpopulasjoner hvor plagene er godt etablert. Å identifisere risikofaktorer for langvarige muskel- og skjelettplager på et tidlig stadium vil åpne for tidlig forbygging og behandling og dermed bidra til at færre får langvarige plager.

Mål

  • Å beskrive forløp av nyoppståtte rygg‐ og nakkeplager i befolkningen gjennom ett års tett oppfølging.
  • Å identifisere tidlige prediktorer for langvarige plager basert på data innsamlet i HUNT 3.

Bakgrunn

  • Kunnskap om risikofaktorer for langvarige muskel- og skjelettlidelser kommer i stor grad fra studier i pasientpopulasjoner hvor plagene er godt etablert.
  • Å identifisere risikofaktorer for langvarige muskel- og skjelettplager på et tidlig stadium vil åpne for tidlig forbygging og behandling og dermed bidra til at færre får langvarige plager.  

Hvordan

Av 10 000 personer som møtte på HUNT 3 i Stjørdal og Namsos kommune, ble 232 personer med nyoppståtte nakke‐ eller ryggsmerter rekruttert til fase 2 studien ”Forløp av muskel‐ og skjelettlidelser”. For å studere forløp av plagene gjennom ett år fikk deltakerne tilsendt spørreskjema etter 1, 2, 3, 6 og 12 mnd. Svarprosent på alle fem tidspunkt var over 80 %

Samarbeid

Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

Finansiering

  • Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
Publisert 22. mars 2011 14:26 - Sist endret 15. apr. 2016 11:50