English version of this page

Individuelt tilpasset fysioterapi; effekt og erfaring (avsluttet)

Studien undersøker fysioterapi i primærhelsetjenesten som en individrettet, relasjonell  og kontekstuell praksis. Spesifikt er hensikten å  undersøke om klinisk individuelt tilpasset fysioterapi har målbar effekt, og på hvilke måter fysioterapien kan få betydning og skaper mening for pasienter med vedvarende muskelskjelettplager i nakkeområdet.

Illustrasjonsfoto: colourbox

Mål

  • Økt kunnskap om kliniske beslutningsprosesser i fysioterapi med tanke på; hvordan individuelt tilpassede fysioterapien utvikles, utformes, utføres og uttrykkes, og hvordan dette erfares av de involverte.
  • Økt  kunnskap om effekten av individuelt tilpasset fysioterapibehandling  målt ved bruk av  Pasientspesefikk funksjonsskala ( PSFS).
  • Økt  innsikt i  hvordan pasienter og fysioterapeuter erfarer samhandlingsprosessen  gjennom et behandlingsforløp.
  • Kunnskap av interesse og betydning for den enkelte med nakkeplager, fag- og forskningsfeltet så vel som samfunnet generelt.

Hvordan:

For å få mer kunnskap om hvordan brukererfaringer, eksperterfaringer og faglige overveielser settes i spill i samhandlings og beslutningsprosesser,  vil vi på ulike måter undersøke fysioterapi i primærhelsetjenesten ved fysikalske institutter.

  • For å undersøke effekt av klinisk individuelt tilpasset fysioterapi vil det bli benyttet et Single Subjekt Eksperimentell Design. Dette designet muliggjør en systematisk datainnsamling før, gjennom og etter et behandlingsforløp.  Som effektmål vil et pasientspesifikt funksjonsskjema (PSFS ) bli anvendt).
  • For å undersøke samhandlingsprosessen mellom pasient og fysioterapeut og deres erfaringer knyttet til kliniske beslutningsprosesser gjennom et behandlingsforløp, vil intervju og observasjon bli benyttet som forskningstilnærming.

Deltakere

  • Voksne personer med subakutte og kroniske smerter i nakken.
  • Fysioterapeuter i privat praksis.

Ønsker du å delta i prosjektet? (pdf)

Finansiering

 

Publisert 22. mars 2011 14:37 - Sist endret 13. feb. 2017 10:56