English version of this page

Assistert befruktning i Norge fra 1950 til 2003 (avsluttet)

Nye måter å produsere, adminstrere og oppbevare liv på gjør det relevant å undersøke de nye konstellasjonene av biomakt og biopolitikk som disse praksisene frembringer.

Prosjektets hovedside er på engelsk

 

Publisert 6. mai 2011 09:57 - Sist endret 23. aug. 2019 13:28