English version of this page

Kvinners helse- frisk fra fibromyalgi (avsluttet)

Prosjektet baserer seg på kvalitativ forskningsintervjuer med kvinner som rapporter at de har blitt kurert fra kronisk omfattende muskelskjelettsmerte. Alle informantene hadde tidligere diagnosen fibromyalgi, men faller ikke lenger inn under de diagnostiske kriteriene. Hvordan oppfatter kvinnene seg som syke og som friske? Hvordan opplever de sin bedringsproses?

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 25. mai 2011 22:59 - Sist endret 6. feb. 2018 12:45

Kontakt

Hovedveileder

Anne Marit Mengshoel

PhD student

Hedda Eik Grape