Maria Romøren

Bilde av Maria Romøren
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Avdeling for allmennmedisin

Faglige interesser

Holder på med en PostDoc i sykehjemsmedisin med hovedfokus på 1. Intravenøs behandling og 2. Etiske problemstillinger. Har en doktorgrad på seksuelt overførbare infeksjoner blant gravide i Botswana.

Priser

Kongens gullmedalje for doktorgraden ”Improving public healtn control of sexually transmitted infections in developing countries”, 2010.

Publikasjoner

 • Hansson, Kristiane Myckland; Romøren, Maria; Pedersen, Reidar; Weimand, Bente Margrethe; Hestmark, Lars & Norheim, Irene [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Barriers and facilitators when implementing family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres - a nested qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-08489-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harbin, Nicolay Jonassen; Lindbæk, Morten & Romøren, Maria (2022). Barriers and facilitators of appropriate antibiotic use in primary care institutions after an antibiotic quality improvement program – a nested qualitative study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 22(1). doi: 10.1186/s12877-022-03161-w.
 • Heen, Espen Kolstad; Romøren, Maria; Yassin, Amal A & Madar, Ahmed Ali (2021). Household Water is the Main Source of Iodine Consumption Among Women in Hargeisa, Somaliland: A Cross-Sectional Study. Journal of Nutrition. ISSN 0022-3166. doi: 10.1093/jn/nxab377.
 • Heen, Espen Kolstad; Madar, Ahmed Ali; Yassin, Amal A & Romøren, Maria (2021). Estimates of fluid intake, urine output and hydration-levels in women from Somaliland: a cross-sectional study. Journal of Nutritional Science (JNS). ISSN 2048-6790. doi: 10.1017/jns.2021.54.
 • Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Ruud, Torleif & Romøren, Maria (2021). Family involvement practices for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a cross-sectional fidelity-based study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 21, s. 1–11. doi: 10.1186/s12888-021-03300-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Harbin, Nicolay Jonassen; Haug, Jon Birger; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2020). Oral and parenteral antibiotic use in Norwegian nursing homes: are primary care institutions becoming our new local hospitals? JAC-Antimicrobial Resistance (JAC-AMR). ISSN 2632-1823. 2(4). doi: 10.1093/jacamr/dlaa093. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif & Norvoll, Reidun [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 20:934, s. 1–15. doi: 10.1186/s12913-020-05792-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Klomstad, Kristin; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Romøren, Maria (2018). Involvement in decisions about intravenous treatment for nursing home patients: Nursing homes versus hospital wards. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 19(34), s. 1–9. doi: 10.1186/s12910-018-0258-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nyborg, Gunhild; Brekke, Mette; Straand, Jørund; Gjelstad, Svein & Romøren, Maria (2017). Potentially inappropriate medication use in nursing homes: an observational study using the NORGEP-NH criteria. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 17:220, s. 1–11. doi: 10.1186/s12877-017-0608-z.
 • Romøren, Maria; Skaare, Dagfinn & Grude, Nils (2017). Klamydiatesting i praksis - rekvirenter og pasienter. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(19). doi: 10.4045/tidsskr.16.0709.
 • Romøren, Maria; Gjelstad, Svein & Lindbæk, Morten (2017). A structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomised trial to reduce hospital admissions. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 12(9). doi: 10.1371/journal.pone.0182619. Fulltekst i vitenarkiv
 • Romøren, Maria; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2017). Én pasient, to verdener – samhandling mellom sykehjemsleger og sykehusleger. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(3), s. 193–197. doi: 10.4045/tidsskr.16.0099.
 • Horntvedt, May-Elin T; Romøren, Maria & Solvoll, Betty-Ann (2014). Ethical problems related to intravenous fluids in nursing homes. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. 21(8), s. 890–901. doi: 10.1177/0969733014521093.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Lupattelli, Angela; Romøren, Maria & Koren, Gideon (2013). Neonatal outcomes after gestational exposure to nitrofurantoin. Obstetrics and Gynecology. ISSN 0029-7844. 121(2), s. 306–313. doi: 10.1097/AOG.0b013e31827c5f88.
 • Romøren, Maria; Lindbæk, Morten & Nordeng, Hedvig Marie Egeland (2012). Pregnancy outcome after gestational exposure to erythromycin - a population-based register study from Norway. British Journal of Clinical Pharmacology. ISSN 0306-5251. 74(6), s. 1053–1062. doi: 10.1111/j.1365-2125.2012.04286.x.
 • Mordal, Jon; Holm, Bjørn ; Gossop, Michael; Romøren, Maria; Mørland, Jørg & Bramness, Jørgen Gustav (2011). Psychoactive substance use among patients admitted to an acute psychiatric ward: Laboratory findings and associations with clinical characteristics. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 65(3), s. 208–215. doi: 10.3109/08039488.2010.527014.
 • Juvkam, kari Hilde; Moi, Harald & Romøren, Maria (2008). Gynekologiske infeksjoner. I Lindbæk, Morten (Red.), Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ISSN 978-82-8081-112-7. s. 102–105.
 • Moi, Harald; Romøren, Maria & Juvkam, Kari Hilde (2008). Bakteriell vaginose X84 (del av kap 7.7). I Lindbæk, Morten (Red.), Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ISSN 978-82-8081-112-7. s. 106–109.
 • Juvkam, Kari Hilde; Moi, Harald & Romøren, Maria (2008). Vulvovaginal candida X72 (del av kap 7.7). I Lindbæk, Morten (Red.), Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ISSN 978-82-8081-112-7. s. 110–113.
 • Romøren, Maria; Juvkam, Kari Hilde & Moi, Harald (2008). Trichomoniasis X73, A78 (del av kap 7.7). I Lindbæk, Morten (Red.), Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ISSN 978-82-8081-112-7. s. 114–115.
 • Romøren, Maria; Juvkam, Kari Hilde & Moi, Harald (2008). Seksuelt overførbare infeksjoner (intro til kap 7.8). I Lindbæk, Morten (Red.), Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ISSN 978-82-8081-112-7. s. 116–119.
 • Romøren, Maria; Juvkam, Kari Hilde & Moi, Harald (2008). Gonoré X71, Y71 (del av kap 7.8). I Lindbæk, Morten (Red.), Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten (Helsedirektoratet bestillingsnummer IS-1593). Helsedirektoratet og Antibiotikasenteret for primærmedisin (ASP). ISSN 978-82-8081-112-7. s. 120–123.
 • Romøren, Maria; Hussein, Fatma; Steen, Tore W.; Velauthapillai, Man; Sundby, Johanne & Hjortdahl, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). Costs and health consequences of chlamydia management strategies among pregnant women in sub-Saharan Africa. Sexually Transmitted Infections. ISSN 1368-4973. 83, s. 558–566. doi: 10.1136/sti.2007.026930.
 • Romøren, Maria; Sundby, Johanne; Velauthapillai, Manonmany; Rahman, Mafizur; Klouman, Elise & Hjortdahl, Per (2007). Chlamydia and gonorrhoea in pregnant Batswana women: time to discard the syndromic approach? BMC Infectious Diseases. ISSN 1471-2334. 7. doi: 10.1186/1471-2334-7-27.
 • Romøren, Maria; Velauthapillai, M; Rahman, M; Sundby, J; Klouman, Elise & Hjortdahl, P (2007). Trichomoniasis and bacterial vaginosis in pregnancy: inadequately managed with the syndromic approach. Bulletin of the World Health Organization. ISSN 0042-9686. 85(4), s. 297–304. doi: 10.2471/BLT.06.031922.
 • Romøren, Maria; Hjortdahl, Per & Sundby, Johanne (2004). Chlamydia and gonorrhoea in pregnancy: effectiveness of diagnosis and treatment in Botswana. Sexually Transmitted Infections. ISSN 1368-4973. 80(5), s. 395–400.
 • Romøren, Maria & Rahman, M (2004). Syphilis screening in the antenatal care: a cross-sectional study from Botswana. BMC International Health and Human Rights. ISSN 1472-698X. 80, s. 395–400.
 • Boonstra, Eelco; Lindbæk, Morten; Klouman, Elise; Ngome, Enock; Romøren, Maria & Sundby, Johanne (2003). Syndromic management of sexually transmitted diseases in Botswana's primary health care: quality of care aspects. Tropical medicine & international health. ISSN 1360-2276. Jul(8(7)), s. 604–614.

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2021). Presentasjon "Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study". Hvordan involvere fastlegene i forhåndssamtaler?
 • Romøren, Maria & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Preliminary results from interviews with patients and relatives (their experiences with the intervention).
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid .
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Romøren, Maria (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Vestfold.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid - status høst 2019.
 • Romøren, Maria & Norheim, Irene (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Romøren, Maria (2019). Etiske utfordringer ved intravenøs behandling av sykehjemspasienter.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2018). Presentasjon prosjektet Bedre pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2018). Presentasjon prosjektet "Bedre pårørendesamarbeid".
 • Romøren, Maria (2018). En pasient – to verdener. Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter.
 • Romøren, Maria (2018). A structured training program for health workers in intravenous treatment with fluids and antibiotics in nursing homes: A modified stepped-wedge cluster-randomized trial to reduce hospital admissions.
 • Dysthe, Bjørg Elise Tønnesen; Lødøen, Gjertrud; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2018). Klamydiaepidemien som viste seg å være feilregistreringer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. doi: 10.4045/tidsskr.17.0965.
 • Romøren, Maria (2018). En pasient – to verdener: Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter.
 • Hanger, Mari Rian & Romøren, Maria (2017). Reduserte innleggelser hos pasienter på sykehjem. [Fagblad]. Dagens Medisin.
 • Dommerud, Tine & Romøren, Maria (2017). Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus. [Avis]. Aftenposten.
 • Solvang, Fredrik & Romøren, Maria (2017). Dagsnytt 18: Debatt av artikkelen En pasient, to verdener (http://tidsskriftet.no/2017/02/originalartikkel/en-pasient-verdener-samhandling-mellom-sykehjemsleger-og-sykehusleger). [TV]. NRK.
 • Romøren, Maria; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). En pasient - to verdener. Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Romøren, Maria; Juvkam, kari Hilde & Moi, Harald (2015). Mycoplasma genitalium i allmennpraksis – bare en pille hvis det er ille? Utposten. ISSN 0800-5680. 6.
 • Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2010). Safety of macrolides during pregnancy – with special focus on erythromycin and congenital heart malformations.
 • Dommerud, Tine & Romøren, Maria (2010). Bedre med intravenøst på sykehjemmet. [Fagblad]. Dagens Medisin.
 • Romøren, Maria & Sundby, Johanne (2006). Where is the humility for the limitations of research? Clinical Infectious Diseases. ISSN 1058-4838. 42, s. 888–888.
 • Romøren, Maria (2004). Detection of curable sexually transmitted infections in antenatal care in Botswana.
 • Romøren, Maria (2001). Introducing laboratory analysis to the management of STDs in Botswana -is it feasible?
 • Romøren, Maria (2001). Sexually transmitted disease management in Botswana-a need for improvement?
 • Romøren, Maria (1999). Evaluation of the Syndromic Approach to diagnose sexually transmitted infections among pregnant women in Botswana.
 • Romøren, Maria (1999). Sexually transmitted infections among females in Botswana.
 • Romøren, Maria & Nyrerød, Hans Christian (1995). Enjoyment, responsibility and change. NORAD.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 26. jan. 2015 10:18 - Sist endret 26. jan. 2015 10:18