Kristiane Myckland Hansson

Bilde av Kristiane Myckland Hansson
English version of this page
Telefon +47 22844626
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Hansson formidler kunnskap om psykisk helse som forsker, fag- og privatperson. Hennes doktorgradsprosjekt er del av en implementeringsstudie i psykisk helsevern med mål om å bedre pårørendesamarbeidet ved alvorlig psykisk sykdom der hun blant annet er med på å: 

 • Forbedre implementeringen av utvalgte anbefalinger for pårørendesamarbeid.
 • Undersøke hemmere og fremmere for godt pårørendesamarbeid på ulike nivå.
 • Utforske de viktigste etiske utfordringene og hvordan disse kan håndteres.
 • Undersøke betydningen av bedre implementering av familiesamarbeid for brukerne, pårørende, ansatte og tjenestene.

Faglige interesser

 • Beslutningsprosesser, informasjon og samarbeid mellom helsepersonell, pasient og pårørende.
 • Implementering og helsetjenesteforskning
 • Etikk i psykisk helsevern
 • Klinisk etikk
 • Sorg
 • Psykisk helse

Bakgrunn

Forfatter av bøkene "Å sørge" (Cappelen Damm, 2019) og "Å endres gjennom smerte" (Abstrakt forlag, 2017).

Vitenskapelig assistent i "Knowledge Creation", Avd. for helsefag, UIO (2016)

Master i Helsefagvitenskap, UIO (2015)

Turnustjeneste, Ski kommune og Sunnaas sykehus (2003-2004)

Bachelor i fysioterapi, Høyskolen i Oslo (2003)

Aktuelle saker: 

Medisinbloggen: Sorgprestisje 

 

Publikasjoner

 • Hestmark, Lars; Romøren, Maria; Heiervang, Kristin S.; Weimand, Bente; Ruud, Torleif; Norvoll, Reidun; Hansson, Kristiane Myckland; Norheim, Irene; Aas, Eline; Landeweer, Elisabeth Geke Marjan & Pedersen, Reidar (2020). Implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP): protocol for a cluster randomised controlled trial. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  20:934, s 1- 15 . doi: 10.1186/s12913-020-05792-4 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Å sørge. En bok om tap, sorg, kraft og håp. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202533281.  272 s.
 • Hansson, Kristiane Myckland (red.) (2017). Å endres gjennom smerte - historier om posttraumatisk vekst. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-379-9.  152 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) - Et eksempel på systematisk forbedringsarbeid i psykisk helsevern. Forbedringsseminar Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Hemmere og fremmere for pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser- Med utgangspunkt i forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS).
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Taushetsplikten i pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser..
 • Hansson, Kristiane Myckland (2020). Undervisning i pårørendesamarbeid og etikk på masteremne SME4210 (halv dag).
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (red.) (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Barriers to family involvement in mental health care during severe mental illness.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre PårørendeSamarbeid (BPS)- Barrierer for pårørendesamarbeid knyttet til informasjon og dokumentasjon.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.
 • Hansson, Kristiane Myckland (2019). Bedre pårørendesamarbeid (BPS). Et forbedrings- og forskningsprosjekt om pårørendesamarbeid ved alvorlige psykiske lidelser.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. sep. 2018 09:01 - Sist endret 11. mai 2020 09:00