Flere ph.d.-bevilgninger fra Stiftelsen DAM

Av de 30 prosjektene som ble innvilget midler av Stiftelsen DAM denne uken, får Helsam-forskere midler til ph.d.-kandidater i fire ulike prosjekter.

Stiftelsen DAM offentliggjorde denne uken hvilke 30 prosjekter som til sammen skal motta 72 millioner kroner i forskningsmidler.

– Det er mange gode prosjekter som får støtte i dag, og jeg er trygg på at tildelingen er grundig fundert med mange flere vurderinger per søknad enn tidligere, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen i en pressemelding på stiftelsens hjemmeside.

Samtykkekompetanse i psykisk helsevern

Prosjektet gjennomføres i regi av Rådet for psykisk helse. Det er professor Reidar Pedersen ved Senter for medisinsk etikk som mottar midlene, i alt 2.331.000 kroner, som skal dekke en ph.d. for Jacob Jorem. Jorem er fra før lege/psykiater og jurist.

Nære relasjoners betydning for hjemmedød

Prosjektet gjennomføres i regi av Kreftforeningen. Det er førsteamanuensis Lisbeth Thoresen ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap som mottar midlene, i alt 2.331.000 kroner, som skal dekke en ph.d. for Margareta Møkleby. Møkleby er tidligere masterstudent ved Tverrfaglig helseforskning.

Merverdi av brukermedvirkning

Prosjektet gjennomføres i regi av Norges parkinsonforbund. Det er førsteamanuensis Line Kildal Bragstad ved Avdeling for sykepleievitenskap som mottar midlene, i alt 2.331.000 kroner, som skal dekke en ph.d. som skal inngå i og utvide prosjektet OPTIM-PARK – Pasientforløp for personer med Parkinson

Svangerskapsutfall og helsetjenester for papirløse migranter

Prosjektet gjennomføres i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening. Det er Odd Martin Vallersnes (Allmennmedisin) og Cecilie Dahl (Samfunnsmedisin og global helse) som mottar midlene, i alt 2.331.000 som skal dekke en ph.d. for Frode Eick.

 

Dersom det er flere miljø ved Helsam som har fått midler fra DAM, tips gjerne nettredaktør ved Helsam.

Publisert 16. okt. 2020 09:30 - Sist endret 16. okt. 2020 10:15