NFR-støtte til covid-19-forskning ved Helsam

Flere forskningsmiljøer ved Instituttet nådde fram med sin søknad til NFR om midler til koronaforskning. Klinisk effektforskning (HELED) og Avdeling for allmennmedisin får hver en bevilgning på 5 millioner kroner.

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje, logo, grafisk design.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

I alt 30 prosjekter er tildelt midler av NFR til forskning om koronavirusutbruddet. I tillegg til bevilgningene til Klinisk effektforskning ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi (Heled) og til Allmennmedisin, så er Helge Skirbekk, også ved Heled, involvert i en arbeidspakke i et prosjekt hvor Nasjonalt kunnskapssenter (NKVTS) er koordinator. Klinisk effektforskning samarbeider også med en gruppe forskere i Tromsø og ved FHI som fikk finansiering.

–  Det er svært gledelig at forskningsmiljøene ved Helsam får så god uttelling i denne tildelingene fra NFR. Dette er et viktig kvalitetsstempel for hele instituttet, sier instituttleder Terje P. Hagen. 


COVID-19 Public Response and Rapid-Cycle Re-Implementation of Activities, Klinisk effektforskning

Klinisk effektforskning får 5 millioner fra NFR til dette prosjektet. Hovedformålet med prosjektet er todelt:

1. Å finne ut hvordan man trygt og raskt kan åpne treningssentre i Norge etter stenging i forbindelse med COVID-19.

2. Forstå ringvirkningene av COVID-19 for sykelighet og dødelighet i Norge, samt livskvalitet og tillitt i befolkningen.


CovidNor, Avdeling for allmennmedisin

CovidNor mottar 5 millioner fra Norges forskningsråd. Prosjektet ser på hvordan koronaepidemien håndteres i kommunehelsetjenesten. Prosjektet startet opp allerede i mars med en pasientstudie. Pasientstudien ser på symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med covid-19-sykdom utenfor sykehus. I tillegg til pasientstudien blir det nå satt i gang en fastlegestudie og en intervjustudie. Det er Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo, i samarbeid med forskere fra universitetene i Bergen og Tromsø, som står bak.


– Vi gratulerer så mye til miljøene som har fått midler og takk til alle som snudde seg rundt og svarte på NFR sin hasteutlysning i mars, skryter Hagen.

 

 

 

 

Publisert 8. mai 2020 08:54 - Sist endret 8. mai 2020 13:00