Pasientstudie CovidNor

Er du i isolasjon eller karantene? Pasientstudien CovidNor ønsker å lære mer om symptomer, plager og bekymringer hos pasienter med Covid-19-sykdom utenfor sykehus, samt undersøke plager og bekymringer hos personer i karantene.

Bildet kan inneholde: logo, grafikk.

Gi samtykke og svar på undersøkelsen

Gå rett til undersøkelse 
(Gjelder de som har signert samtykket til denne studien tidligere)

 

Bildet kan inneholde: mønster, linje, design, font.
Husk registrering? Scann QR-kode og få påminnelse på mobil.

Alle over 18 år som er i isolasjon eller karantene inviteres til å delta i denne studien. 

CovidNor er et forskningsprosjekt som handler om å forstå hvordan Covid-19 rammer den norske befolkningen, både de som er smittet og de som har vært utsatt for smitte. Det er mye som er usikkert omkring hvordan sykdommen arter seg. Mesteparten av det vi i dag hører og leser om covid-19, handler om alvorlig syke mennesker som må behandles i sykehus. Disse utgjør imidlertid et lite mindretall av alle som er rammet av viruset. Vi ønsker derfor å undersøke hvilke symptomer og plager som preger dere som er hjemme, enten ved påvist eller mistenkt smitte. Vi ønsker også å undersøke hvordan dere  har det i isolasjon og karantene og hvordan dere ser på egen situasjon og på hjelpen dere har fått. Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier.

Hvem kan delta?

Bildet kan inneholde: tekst, tak, font, linje, hus.

Vi  invitere alle over 18 år som er i isolasjon eller karantene på grunn av Covid-19 til å delta studien.

Deltakelse innebære at du fyller ut et spørreskjema på nett (nettskjema kan fint besvares fra mobil og nettbrett også) helst hver dag så lenge du er har symptomer og er i isolasjon eller karantene. 

Personlige data og personvern

Før du fyller ut spørreskjema, må du gi samtykke (eget skjema). Du blir automatisk sendt til spørreskjema etter at du har samtykket. Ved senere utfylling (dag 2 og utover), trenger du ikke samtykke på nytt. Du må logge inn med BankID i samtykkeskjemaet og spørreskjemaet. Lagring av spørreskjemaene skjer på Universitetet i Oslo sin sikre server, tjenester for sensitive data, TSD. Det er bare forskere i vår forskningsgruppe som vil ha tilgang til svarene dine.

Full informasjon om hva deltakelse innebærer vil du finne i samtykkeskjemaet, samt ved å lese informasjonen i linken under merket med "Pasientinformasjon".

Vi håper du ønsker å delta i studien.

Pasientinformasjon

Vi har åpnet for mulighet for daglig e-postpåminnelse om å fylle ut nettskjema. Meld deg på (og av når du ikke ønsker å fylle ut flere dager) her.


Forskningsprosjektet gjennomføres av forskere ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Dersom du har noen spørsmål relatert til studiedeltakelse, ta kontakt med oss på e-post: info-covidnor@helsam.uio.no.

For å trekke tilbake ditt samtykke, må du logge inn i samtykkeportalen til UiO og signere for dette.

Se også vår side Spørsmål og svar CovidNor.


 

Publisert 28. mars 2020 12:06 - Sist endret 25. mai 2020 14:17