Pasientstudie CovidNor

Pasientstudien CovidNor har nå avsluttet rekruttering av nye deltakere. Tusen takk til alle dere som har bidratt med informasjon om deres symptomer, plager og bekymringer under pandemien. Også en stor takk til alle dere i kommunene som har bidratt med å spre informasjon om vår studie.

Bildet kan inneholde: logo, grafikk.

 

 

CovidNor er et forskningsprosjekt som handler om å forstå hvordan Covid-19 rammer den norske befolkningen, både de som er smittet og de som har vært utsatt for smitte. Det er mye som er usikkert omkring hvordan sykdommen arter seg. Mesteparten av det vi i dag hører og leser om covid-19, handler om alvorlig syke mennesker som må behandles i sykehus. Disse utgjør imidlertid et lite mindretall av alle som er rammet av viruset. Vi ønsker derfor å undersøke hvilke symptomer og plager som preger dere som er hjemme, enten ved påvist eller mistenkt smitte. Vi ønsker også å undersøke hvordan dere  har det i isolasjon og karantene og hvordan dere ser på egen situasjon og på hjelpen dere har fått. Resultatene fra studien vil kunne bidra til en bedre håndtering både av denne epidemien og av eventuelle senere epidemier.

Personlige data og personvern

Lagring av spørreskjemaene skjer på Universitetet i Oslo sin sikre server, tjenester for sensitive data, TSD. Det er bare forskere i vår forskningsgruppe som vil ha tilgang til svarene dine.

Full informasjon om hva deltakelse innebærer vil du finne i samtykkeskjemaet, samt ved å lese informasjonen i linken under merket med "Pasientinformasjon".

Pasientinformasjon

 

Forskningsprosjektet gjennomføres av forskere ved Avdeling for allmennmedisin ved Universitetet i Oslo. Dersom du har noen spørsmål relatert til studiedeltakelse, ta kontakt med oss på e-post: info-covidnor@helsam.uio.no.

For å trekke tilbake ditt samtykke, må du logge inn i samtykkeportalen til UiO og signere for dette.

Se også vår side Spørsmål og svar CovidNor.


 

Publisert 28. mars 2020 12:06 - Sist endret 1. juli 2021 07:23