English version of this page

HMS ved Det medisinske fakultet

HMS-arbeidet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Kildesortering ved MED

Organisering og roller

Nødnummer

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113

Vakt og alarmsentral

22 85 66 66

Vakt- og alarmsentralen

HMS-koordinatorer

HMS ved enhetene

Lokalt hovedverneombud