Hva kan vi lære om helseledelse etter pandemien?

Helsevesenet har gått gjennom en dramatisk omstilling som følge av pandemien. Prioriteringer, rollefordelinger og ansvarsområder er endret. Vil disse endringene bli varige?

Bildet kan inneholde: fotografi, menneskelig, bord, vitenskap, begivenhet.
Foto: Colourbox illustrasjonsfoto

Dette var tema da forskergruppen Helsestyring og helseledelse ved Universitetet i Oslo inviterte til digitalt fagseminar 18. august.

Seminaret satte fokus på dagsaktuelle temaer fra koronakommisjonens arbeid, til vaksinestrategi, rettslige utfordringer for helseledere og helseforetakenes rolle.

Foredragsholdere var Stener Kvinnsland, Steinar Holden, Anne Kjersti Befring og Jan Frich.

Seminaret hadde over 50 deltakere fra blant annet FHI, sykehussektoren, kommune og fylkeskommune, helsedirektoratet, universitet- og høgskolesektoren, kreftregisteret, legemiddelindustrien, m.m.

Forskergruppen Helsestyring og helseledelse ligger under Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Gruppen forsker på styringsmodeller og ledelse innen helsevesenet.

Du kan laste ned presentasjonene fra seminaret her.

Publisert 25. aug. 2021 11:11 - Sist endret 25. aug. 2021 11:30