2021

Tidligere

Helsepersonell engasjert i samtale rundt et bord. Illustrasjon.
Tid og sted: 16. sep. 2021 08:0009:00, Zoom

En forskergruppe fra HELED (UiO), SERAF (UiO) og NORCE Samfunn har på oppdrag av Forskningsrådet evaluert ordningen med fritt behandlingsvalg. På dette frokostseminaret presenteres noen av resultatene.

Helsepersonell engasjert i samtale rundt et bord. Illustrasjon.
Tid og sted: 18. aug. 2021 11:0016:00, Zoom

Forskergruppen Helsestyring og helseledelse inviterer til videokonferanse 18. august om ledelse i helsevesenet etter pandemien.

Bildet kan inneholde: mat, drikkevarer, beholdere til oppbevaring av mat, syltetøyglass, ingrediens.
Tid og sted: 26. mai 2021 09:0010:00, Zoom

Dagens retningslinjer for prioritering i helsevesenet inkluderer ikke en vurdering av tapt arbeidsinntekt når man skal vurdere ulike behandlinger.

Tid og sted: 24. mars 2021 09:0010:30, Zoom
Legeskikkelse i hvit frakk, stetoskop rundt halsen og med en notattavle i hendene.
Tid og sted: 28. jan. 2021 09:0015:15, Zoom

Dep. of Health Management and Health Economics, HELED, UiO and Danish Centre of Health Economics, DaCHE, Uni. Of Southern Denmark invite to a digital workshop on General Practitioners (GPs).