Tøyelig etikk?

Åpent møte om sykdom og død i medier og forskning.

Sykdom og helse er i økende grad del av den kulturelle offentlighet, eksemplifisert ved dokumentarserier som «Helene sjekker inn», «Sinnssykt» og «113». Har mediene større etisk handlingsrom til å iscenesette sykdom og sårbare sider av menneskelivet enn det helseforskere har, og i så fall hvorfor? Har forskere noe å lære av mediebransjen på dette feltet, og vice versa?

Møteleder: Jon Rogstad

Innledere: Kjersti Thorbjørnsrud, medieforsker, institutt for samfunnsforskning

                    Per Kalbakk, etikkredaktør i NRK

                    Lisbeth Thoresen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Paneldeltakere: Anne-Kari Torgalsbøen, professor i psykologi, Universitetet i Oslo
Cecilie Ramona Kåss Furuseth, journalist, og kjent blant annet fra produksjonen av NRK-serien Sinnssykt, Reidun Førde, professor i medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 

Mer informasjon om arrangementet, se Litteraturhuset sine nettsider.

Publisert 12. juni 2019 14:56 - Sist endret 9. sep. 2019 13:01