Siste publikasjoner - Avdeling for Samfunnsmedisin og global helse

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

  • Zotcheva, Ekaterina; Bergh, Sverre; Selbæk, Geir; Krokstad, Steinar; Håberg, Asta; Strand, Bjørn Heine & Ernstsen, Linda (2018). Moderate-to-vigorous physical activity, psychological distress, and dementia: The HUNT Study and the Health and Memory Study in Nord-Trøndelag.
  • Wangamati, Cynthia (2018). Why attitudes towards sexual violence in Kenya need a major refresh. [www ].

Se alle arbeider i Cristin