Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 15. nov. 2018 - 16. nov. 2018, Aud 2, Dragefjellet skole, UiB

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

 

Tid og sted: 13. nov. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Andreas Ringen, psykiater og forsker (PhD).

Tid og sted: 24. okt. 2018 09:15 - 13:00, Frederik Holsts Hus, room 123

In the current global effort to achieve the sustainable development goals (SDGs) and universal health coverage (UHC), maternity care is squarely in the center. Since the year 2000 coverage of facility delivery and skilled birth attendance increased, while the maternal mortality ratio decreased, at rates slower than hoped for, partially because of inadequate quality of care.

Tid og sted: 19. okt. 2018 13:15, Auditorium 124, Frederik Holsts hus

MPH Mahteme Haile Workneh ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden Philosophiae doctor (ph.d.): The Dual Burden of Tuberculosis and Diabetes Mellitus in the South-Eastern Amhara Region, Ethiopia

Tid og sted: 18. okt. 2018 13:15, Rødt auditorium, Ullevål sykehus

MPH Senedu Bekele Gebreegziabher ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): «Investigating challenges of implementing high-quality directly observed treatment short-course program for tuberculosis control in West Gojjam Zone, Northwest Ethiopia: The need for an alternative tool to evaluate program performance». 

Tid og sted: 9. okt. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Tore Kierulf Næss, lege i spesialisering og magister i filosofi

Tid og sted: 5. okt. 2018 13:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): lmmigrants' utilization of a public emergency primary healthcare clinic in Oslo - A crosssectional study among walk-in patients at Oslo Accident and Emergency Outpatient clinic.

Tid og sted: 5. okt. 2018 10:15, Runde auditorium R-105 , Domus Medica, Sognsvannsveien 9

Cand.med. Sven Eirik Ruud ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Immigrants’ health perceptions and the encounter with Western health care professionals.

Tid og sted: 20. sep. 2018 14:30 - 16:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus

Anne Kveim Lie vant UiOs utdanningspris for 2018. Masterstudent i internasjonal samfunnshelse Salma A. Eljailani Ahmed vant prisen for beste bærekraftsmasteroppgave. 20 september feirer vi dem ved Fredrik Holsts hus.   

Tid og sted: 11. sep. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Arnhild Lauveng, spesialist i klinisk samfunnspsykologi (PhD)

Tid og sted: 20. juni 2018 12:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mortality and risk factors related to osteoporosis and osteoporotic fractures.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hip Fractures: Advantages and disadvantages of epidemiologic observational studies versus randomized studies.

Tid og sted: 7. juni 2018 13:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Road Traffic Noise and Children’s Sleep and Health.

Tid og sted: 7. juni 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Støy i et folkehelseperspektiv: Diskuter hva vi måler, hvordan vi måler og hvilke metoder kan brukes for dokumentasjon av effekter. Beskriv sårbare befolkningsgrupper og hvilke kliniske effekter det er aktuelt å forebygge og behandle.

Children's faces
Tid og sted: 5. juni 2018 08:15 - 14:00, Tøyen Hovedgård, Botanical Gardens, Oslo

What are the special risks and needs of Children Born of War (CBOW)?

Tid og sted: 25. mai 2018 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss.

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gender differences in hip fracture epidemiology and etiology.

Tid og sted: 15. mai 2018 13:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Songsvannsveien 20

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Breastfeeding support: What works? A population-based pragmatic trial and a multi-ethnic cohort study.

Tid og sted: 15. mai 2018 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Songsvannsveien 20

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mor-barn-vennlig initiativ som evidensbasert praksis i primærhelsetjenesten.

Tid og sted: 8. mai 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Marianne Mjaaland, psykiater, kirurg og forfatter.

Tid og sted: 18. apr. 2018 13:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

M.Phil. Aung Soe Htet ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Prevalence of selected risk factors for non-communicable diseases among 25-74-year-old citizens of the Yangon Region, Myanmar: Urban-rural differences and changes from 2004 to 2014

Tid og sted: 10. apr. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Jan Helge Solbakk, cand. med., cand. theol., dr. philos og professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO.

Tid og sted: 8. apr. 2018 18:00, Kulturhuset

Oslo legeforening og 7 andre organisasjoner arrangerer 8. April debatt om irregulære og papirløse migranter. Disse har gjennomgående dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Allikevel har de langt dårligere tilgang på helsehjelp.

Tid og sted: 13. mars 2018 18:00 - 20:00, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Anne Kveim Lie, lege, idehistoriker og førsteamanuensis i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Forgotten hospital, poorly taken cared of, shows traces of conflict
Tid og sted: 14. feb. 2018 08:30 - 09:45, Frederik Holsts Hus (room 123)

How does local exposure to organized violence impacts whether women give birth in a health facility? Gudrun Østby, Senior Researcher at the Peace Research Institute Oslo PRIO, will discuss her latest findings on armed conflicts and mother health in this Global Health Unpacked breakfast seminar.