Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 11. sep. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved psykolog Arnhild Lauveng

Tid og sted: 9. okt. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved lege og filosof Tore Kierulf Næss

Tid og sted: 13. nov. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag v/ psykiater Petter Andreas Ringen.

Tid og sted: 15. nov. 2018 - 16. nov. 2018, Aud 2, Dragefjellet skole, UiB

Store gap mellom forskningsresultater, praksis og pasientbehov kan medføre mangel på likeverdige helsetjenester og dårlige helse for noen innvandrergrupper.

 

Tidligere

Tid og sted: 20. juni 2018 12:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Mortality and risk factors related to osteoporosis and osteoporotic fractures.

Tid og sted: 20. juni 2018 10:15, Auditoriet i Fredrik Holts hus, Ullevål terrasse, Ullevål universitetssykehus HF, Kirkeveien 166

MD. Trine Elisabeth Finnes ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Hip Fractures: Advantages and disadvantages of epidemiologic observational studies versus randomized studies.

Tid og sted: 7. juni 2018 13:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Road Traffic Noise and Children’s Sleep and Health.

Tid og sted: 7. juni 2018 10:15, Domus Medica (preklinisk I og II): Nye auditorium 13

Cand.psychol. Kjell Vegard Fjeldheim Weyde ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Støy i et folkehelseperspektiv: Diskuter hva vi måler, hvordan vi måler og hvilke metoder kan brukes for dokumentasjon av effekter. Beskriv sårbare befolkningsgrupper og hvilke kliniske effekter det er aktuelt å forebygge og behandle.

Children's faces
Tid og sted: 5. juni 2018 08:15 - 14:00, Tøyen Hovedgård, Botanical Gardens, Oslo

What are the special risks and needs of Children Born of War (CBOW)?

Tid og sted: 25. mai 2018 13:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Risk of fracture: The importance of B-vitamins and self-reported memory loss.

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Kirkeveien 166

MD. Maria Garcia Lopez ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Gender differences in hip fracture epidemiology and etiology.

Tid og sted: 15. mai 2018 13:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Songsvannsveien 20

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Breastfeeding support: What works? A population-based pragmatic trial and a multi-ethnic cohort study.

Tid og sted: 15. mai 2018 10:15, Rikshospitalet B: Blått Aud 3, Songsvannsveien 20

Cand.Scient. Anne Bergljot Bærug ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Mor-barn-vennlig initiativ som evidensbasert praksis i primærhelsetjenesten.

Tid og sted: 8. mai 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Marianne Mjaaland, psykiater, kirurg og forfatter.

Tid og sted: 18. apr. 2018 13:15, Auditorium, Øyeavdelingen, Ullevål sykehus

M.Phil. Aung Soe Htet ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Prevalence of selected risk factors for non-communicable diseases among 25-74-year-old citizens of the Yangon Region, Myanmar: Urban-rural differences and changes from 2004 to 2014

Tid og sted: 10. apr. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Jan Helge Solbakk, cand. med., cand. theol., dr. philos og professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO.

Tid og sted: 8. apr. 2018 18:00, Kulturhuset

Oslo legeforening og 7 andre organisasjoner arrangerer 8. April debatt om irregulære og papirløse migranter. Disse har gjennomgående dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Allikevel har de langt dårligere tilgang på helsehjelp.

Tid og sted: 13. mars 2018 18:00 - 20:00, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Anne Kveim Lie, lege, idehistoriker og førsteamanuensis i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

Forgotten hospital, poorly taken cared of, shows traces of conflict
Tid og sted: 14. feb. 2018 08:30 - 09:45, Frederik Holsts Hus (room 123)

How does local exposure to organized violence impacts whether women give birth in a health facility? Gudrun Østby, Senior Researcher at the Peace Research Institute Oslo PRIO, will discuss her latest findings on armed conflicts and mother health in this Global Health Unpacked breakfast seminar.

Tid og sted: 13. feb. 2018 18:00 - 20:00, Fredrik Holsts hus

Lecture by Fredrik Svenaeus, professor of philosophy at Södertörn University in Stockholm, Sweden.

Tid og sted: 29. jan. 2018 13:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Maternal health at the margins: From global policies to local realities in rural Nicaragua.

Tid og sted: 29. jan. 2018 10:15, Rødt aud 2, Rikshospitalet B, Sognsvannsveien 20

M.Phil. Birgit Kvernflaten ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Improving maternal health - policies and practices in an international and comparative perspective.

Tid og sted: 9. jan. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Henrik Vogt, allmennlege og dr. med.

Tid og sted: 18. des. 2017 13:00, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Evaluations of the project “Rapid Return to Work”. A controlled cohort study and three-year follow up for persons with musculoskeletal and minor mental disorders.

Tid og sted: 18. des. 2017 10:15, Gamle festsal, Urbygningen, Karl Johans gate 47

Cand.med. Dag Brekke ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Faktorer som fremmer og hemmer tilbakeføring av langtidssykmeldte til arbeid. Blir pasientene sykeliggjort i helsevesenet?