Det etiske alvoret

Symposium i anledning 100-årsdagen for Knut Erik Tranøys fødsel.

Profilbilde Knut Erik Tranøy
Foto: Marius E. Haug

Knut Erik Tranøy (1918-2012) hadde stor betydning for fremveksten av studiet av etikk i Norge. Tranøy var professor i filosofi ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, samt grunnleggeren av Senter for medisinsk etikk. I 2018 ville han fylt 100 år. I anledning dette arrangerer Senter for medisinsk etikk, i samarbeid med Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk ved UiO og Senter for vitenskapsteori ved UiB, et symposium. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Meld deg på her innen 21. januar.

 

Program

13.00-13.20: Velkommen

 

Reidun Førde, professor, Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO; Øystein Linnebo, professor og fagleder for filosofi, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO; Cathrine Holst, professor, Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, seniorforsker ved ARENA Senter for europaforskning, UiO, og styreleder i Forum for vitenskapsteori, UiO

13.20-13.45: On the logic of Normative Systems

 

Olav Gjelsvik, professor, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

13.45-14.00: Å være et anstendig, OK menneske

Knut Olav Åmås, direktør Fritt ord

14.00-14.25: Tranøy om etiske normer og verdier.

Matthias Kaiser, professor og leder, Senter for vitenskapsteori, UiB

14.25-14.50: Det gode liv under alt annet enn gode betingelser

 

Professor Arne Johan Vetlesen, Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO

14.50-15.15: Fanget av logikken – kan humanisme være en motgift mot totalitarisme?

 

Gudmund Hernes, forsker ved forskningsstiftelsen Fafo og professor II ved Handelshøyskolen BI

15.15-15:40: Da Tranøy møtte Thomas: Thomas av Aquino som levende moralfilosof Henrik P. Syse,forsker I ved Institutt for fredsforskning og professor II ved Bjørknes Høyskole
15.40-16.10: Pause15.40-16.10: Pause15.40-16.10: Pause  

16.10-16.35: Fornuft og følelse – to tradisjoner i moralfilosofien

Bernt Hagtvet, professor II ved Bjørknes Høyskole

 

16.35-17.00: Hvorfor medisin trenger filosofi – og motsatt

Lars Johan Materstvedt, professor, Institutt for filosofi og religionsvitenskap, NTNU

17.00-17.25: Knut Erik – som Gründer og ideal

 

Gunnar Skirbekk, professor emeritus og tidligere leder, Senter for vitenskapsteori; UiB

 

17.25-17.50: Universiteter i Norge

 

Dagfinn Føllesdal, professor emeritus, UiO og Stanford University

17.50-18.15: Prioritering av de dårligst stilte – et gjennomgangstema i norsk prioriteringsdebatt

 

Ole Fritjof Norheim, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB, Adjunct Professor, Dept. of Global Health and Population, Harvard TE Chan School of Public Health

18.15-18.40: Etisk alvor versus militærpolitisk kynisme

Jon Hellesnes, professor emeritus, Filosofisk Institutt, UiT

18.40-19.00: Knut Erik Tranøys filosofiske Nachlass

Professor Jan Helge Solbakk, Senter for medisinsk etikk, Det medisinske fakultet, UiO

19.00 - 20.30: Mottakelse   

Kontakt: Anders Tvedt

Publisert 19. des. 2018 11:59 - Sist endret 17. jan. 2019 13:50