Siste publikasjoner - Senter for medisinsk etikk

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

 • Wikstøl, David; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21(1), s 1- 9 . doi: 10.1186/s12913-020-05990-0
 • Robertsen, Annette; Helseth, Eirik & Førde, Reidun (2021). Inter-physician variability in strategies linked to treatment limitations after severe traumatic brain injury; proactivity or wait-and-see. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  22(1) . doi: 10.1186/s12910-021-00612-8
 • Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Overutilization of Imaging Tests and Healthcare Fairness, In Elisabetta Lalumera & Stefano Fanti (ed.),  Philosophy of Advanced Medical Imaging.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-61414-0.  8.  s 99 - 111
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lysdahl, Kristin Bakke (2021). Diagnostic Uncertainties in Medical Imaging. Analysing, Acknowledging and Handling Uncertainties in the Diagnostic Process, In Elisabetta Lalumera & Stefano Fanti (ed.),  Philosophy of Advanced Medical Imaging.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-61414-0.  2.  s 13 - 30
 • Hofmann, Bjørn Morten; Reid, Lynette; Carter, Stacy & Rogers, Wendy (2021). Overdiagnosis: one concept, three perspectives, and a model. European Journal of Epidemiology (EJE).  ISSN 0393-2990. . doi: 10.1007/s10654-020-00706-4
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  38(1), s 32- 36
 • Gransjøen, Ann Mari; Thorsen, Kjetil; Lysdahl, Kristin Bakke; Wiig, Siri & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Impact on radiological practice of active guideline implementation of Musculoskeletal guideline, as measured over a 12-month period. Acta Radiologica Open.  ISSN 2058-4601.  10(3), s 1- 9 . doi: DOI: 10.1177/2058460120988171 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2021). Internal barriers to efficiency: Why disinvestments are so difficult. Identifying and addressing internal barriers to disinvestment of health technologies. Health Economics, Policy and Law.  ISSN 1744-1331.  s 1- 16 . doi: 10.1017/S1744133121000037
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Ti moralske utfordringer under en pandemi. Fysioterapeuten.  ISSN 0016-3384.  3(21), s 64- 67 Vis sammendrag
 • O'Doherty, Kieran C.; Shabani, Mahsa; Dove, Edward S.; Bentzen, Heidi Beate; Borry, Pascal; Burgess, Michael M.; Chalmers, Don; de Vries, Jantina; Eckstein, Lisa; Fullerton, Stephanie; Juengst, Eric; Kato, Kazuto; Kaye, Jane; Knoppers, Bartha Maria; Koenig, Barbara; Manson, Spero; McGrail, Kimberlyn; McGuire, Amy L.; Meslin, Eric M.; Nicol, Dianne; Prainsack, Barbara; Terry, Sharon F.; Thorogood, Adrian & Burke, Wylie (2021). Toward better governance of human genomic data. Nature Genetics.  ISSN 1061-4036.  53, s 2- 8 . doi: 10.1038/s41588-020-00742-6
 • Ploug, Thomas & Holm, Søren (2020). The four dimensions of contestable AI diagnostics- A patient-centric approach to explainable AI. Artificial Intelligence in Medicine.  ISSN 0933-3657.  107 . doi: 10.1016/j.artmed.2020.101901
 • Weiner, Charlotte; Pergert, Pernilla; Molewijk, Albert Christiaan; Castor, Anders & Bartholdson, Cecilia (2020). What Outcomes of Ethics Case Reflection Rounds does Healthcare Professionals Find Important in Paediatric Oncology? - A National Cross-Sectional Survey.. Pediatric Blood & Cancer.  ISSN 1545-5009.
 • Widdershoven, Guy; Stolper, Margreet; Molewijk, Albert Christiaan & Metselaar, Suzanne (2020). How to Support Patient and Family in Dealing with Ethical Issues? The Relevance of Moral Case Deliberation. AJOB Empirical Bioethics.  ISSN 2329-4515.
 • Vrouenraets, Lieke; Hartman, Laura; Hein, Irma; de Vries, Annelou; De Vries, Martine & Molewijk, Albert Christiaan (2020). Dealing with moral challenges in the treatment of transgender children and adolescents: Evaluating the role of Moral Case Deliberation. Archives of Sexual Behavior.  ISSN 0004-0002. . doi: 10.1007/s10508-020-01762
 • Stolper, Margreet; Pedersen, Reidar & Molewijk, Albert Christiaan (2020). Examining the Doing of Ethics Support Staff. A Dialogical Approach Toward Assessing the Quality of Facilitators of Moral Case Deliberation. AJOB Empirical Bioethics.  ISSN 2329-4515. . doi: org/10.1080/15265161.2020.1714805
 • de Snoo-Trimp, Janine; de Vet, Riekie; Widdershoven, Guy; Molewijk, Albert Christiaan & Svantesson, Mia (2020). Moral Competence, Moral Teamwork and Moral Action – The European Moral Case Deliberation. Outcomes (Euro-MCD) Instrument 2.0 and its revision process. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.
 • Metselaar, Suzanne; Voskes, Yolande; Molewijk, Albert Christiaan & Widdershoven, Guy (2020). Implementation in Bioethics: A Plea for a Participatory and Dialogical Approach.. AJOB Empirical Bioethics.  ISSN 2329-4515.
 • de Snoo-Trimp, Janine; Molewijk, Albert Christiaan; Svantesson, Mia; Widdershoven, Guy & de Vet, Riekie (2020). Field-Testing the Euro-MCD Instrument: Important Outcomes According to Participants Before and After Moral Case Deliberation.. HEC Forum.  ISSN 0956-2737.
 • Hartman, Laura; Inguaggiato, Giulia; Widdershoven, Guy; Wensing-Kruger, Annelijn & Molewijk, Albert Christiaan (2020). Theory and practice of integrative clinical ethics support: a joint experience within gender affirmative care. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.
 • Magelssen, Morten & Shaw, Joseph (2020). Intentions of Physicians and End of Life Care Team, In nathan emmerich & Bert Gordijn (ed.),  Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-40032-3.  Kap. 20.  s 315 - 334
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Å bli tatt på alvor som menneske med demens, I:  Verdighet og sårbarhet - en vitenskapelig antologi.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205513921.  2.  s 28 - 40
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2020). En fryktdrevet pandemi av varige helseproblemer. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen & Magelssen, Morten (2021). Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202693992.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansson, Kristiane Myckland (2021). "Hadde noen hjulpet oss med å snakke sammen da jeg ble syk, hadde jeg vært nykter i dag"- En presentasjon av forsknings- og implementeringsstudien Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) i psykisk helsevern.
 • Mårdalen, Irene & Solberg, Carl Tollef (2021, 23. april). 10 etiske dilemmaer under lupen: Bør fysioterapeuter behandle covid-19-pasienter selv om smitteutstyret er dårlig?. [Tidsskrift].  Fysioterapeuten. Vis sammendrag
 • Muller, Ashley Elizabeth; Gubrium, Erika; Dahlberg, Jørgen & Fernandes, Ariana Guilherme (2021). Dårlig forskning hindrer effektiv respons på Covid-19. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Bentzen, Heidi Beate (2021). Legal Aspects of Health Data Processing in the Cloud after Schrems II.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lysdahl, Kristin Bakke (2021). Types of diagnostic uncertainty – defining them and addressing them.
 • Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2021). Unfairness of imaging overutilization.
 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Det frie valgets dilemma". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 21
 • Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  9, s 29
 • Solberg, Carl Tollef; Gamlund, Espen & Stormyren Larsen, Selma (2021, 29. januar). Livet er en knapp ressurs.  Klassekampen. Vis sammendrag
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Vaksineprioriteringer.
 • Solberg, Carl Tollef (2021). Konsekvensetikk og rettferdighetsteori.
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - An overview.
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - presentasjon av NFR-prosjektet.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Improper data use: a bias distorting research results. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2021). Spin of research results.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Predatory Publishing.
 • Hofmann, Bjørn (2021). Polarized research.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Kjus, Solveig Helene Høymork & Husum, Tonje Lossius (2020). Funn fra kartleggingen i høst Hvor er det muligheter til utvikling, forbedring og endring i kommunene?.
 • Feiring, Eli; Førde, Reidun; Holm, Søren; Norheim, Ole Frithjof; Solberg, Berge; Solberg, Carl Tollef & Wester, Gry (2020). The Coronavirus Immunisation Programme Advice on priority groups for coronavirus vaccination in Norway Expert group in ethics and priority setting 15 November 2020. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Westbye, Siri Færden (2020). Aldersdiskriminering i koronaens tid. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (18), s 1834- 1835 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0783
 • Jorem, Jacob & Pedersen, Reidar (2020). Tvangslovutvalget. Kritikken, og innspill fra SME.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar (2020, 28. april). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?. [Internett].  TSB nyhetsbrev.
 • Pedersen, Reidar & Barra, Mathias (2020). Hva lønner seg egentlig i kampen mot viruset?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Pedersen, Reidar; Romm, Kristin Lie; Hymer, Inger Stølan; Norheim, Irene; Holter, Marit; Hegelstad, Wenche & Hatløy, Kristin (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar & Tvedt, Anders (red.) (2020). Covid-19: Etikk og prioriteringer.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(1) . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11 ER
 • Pedersen, Reidar (2020). Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet. [Video ].
 • Pedersen, Reidar (2020). Tvang, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  8.  s 94 - 105
 • Pedersen, Reidar (2020). Pårørende, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  6.  s 72 - 82
 • Pedersen, Reidar (2020). Pasientautonomi, informert samtykke og beslutningskompetanse, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  5.  s 61 - 71
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  3.  s 37 - 49
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Forord.  s 5 - 7
 • Magelssen, Morten & Pedersen, Reidar (2020). Hva er "etikk" i helsetjenesten?, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  1.  s 15 - 27
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Etiske utfordringer i møte med alvorlig syke barn og deres familier.
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Etikk ved livets slutt - når er nok nok?.
 • Larsen, Berit Hofset (2020). Hvordan jobbe med etikk i praksis?.
 • Vogt, Henrik (2020, 27. november). Minervapodden uke 48. [Radio].  Minerva.
 • Vogt, Henrik (2020, 20. november). Lege Vogt om Covid 19: –Sykepleier Zivcic gir feilinformasjon. Hun bør korrigere..  Hemali.no.
 • Vogt, Henrik (2020, 23. oktober). Norske forskere kartlegger symptomer og plager etter koronasykdom.  NTB. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik (2020, 12. oktober). Slik kan medienes koronadekning skade deg.  Morgenbladet. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik (2020, 06. oktober). – Korona-epidemien er gull for politikere som vil splitte for å herske.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik (2020, 03. oktober). Trump får eksperimentell koronamedisin.  Aftenposten. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik (2020, 09. september). Allmennlege: Slapp av, du er trolig ikke syk!.  VG.
 • Vogt, Henrik (2020, 07. september). Folkeopplysningen; Sesong 6 (3:4); Kroppen på service. [TV].  NRK TV. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik (2020, 01. september). Kan en bli kronisk syk av koronafrykt?. [Radio].  NRK P1 - Dagens.
 • Vogt, Henrik (2020). Covid-19: Folkeopplysning samt faglig og etisk refleksjon på Facebook mars-desember 2020. [www ]. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik (2020, 31. juli). 1 av 3 kan være immune fra før.  Dagbladet.
 • Vogt, Henrik (2020, 10. juli). Liberaliseringen av behandling av kjønnsinkongruens er problematisk.  Minerva.
 • Vogt, Henrik (2020, 10. mai). Henrik Vogt om koronaeksepsjonalisme. [Radio].  Legepodden.
 • Vogt, Henrik (2020, 08. mai). – Jeg synes ikke man skal bade i usikkerhet unødig.  Morgenbladet.
 • Vogt, Henrik (2020, 07. mai). De som dør alene.  Minerva.
 • Vogt, Henrik (2020). Trygg innføring av ny teknologi (paneldebatt).
 • Vogt, Henrik (2020). En fryktdrevet pandemi av varige symptomer.
 • Vogt, Henrik (2020). Et paradigmeskifte - Persontilpasset medisin og overdiagnostikk.
 • Vogt, Henrik (2020). Discussion of presentation by Sara Green: Organoids and Mouse Avatars in Personalized Medicine – towards a Science of the Individual?.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2020). Helseproblemer etter covid-19: Vi trenger et helhetlig kunnskapssyn. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Vogt, Henrik (2020). Kaldt vann i vaksineblodet. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Vogt, Henrik (2020). The small miracle of PCR tests. BMJ. Electronic response.
 • Vogt, Henrik (2020). Smittet uten symptomer. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Vogt, Henrik (2020). Nå dør han! Eller?. Minerva (nettutgaven).
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas Saxlund (2020). Slik lager man en oppskrift på uførhet. A-magasinet : uketillegg til Aftenposten.  ISSN 0807-5654.
 • Vogt, Henrik & Sætre, Glenn-Peter (2020). Kjønnsideologien kan føre til en stor medisinsk-etisk skandale. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik & Sætre, Glenn-Peter (2020). En massiv medikalisering av friske kropper. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik & Sætre, Glenn-Peter (2020). Kjønn, verdighet og vitenskap. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2020). Koronaviruset har ikke én dødelighet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116. Vis sammendrag
 • Vogt, Henrik; Lie, Anders Danielsen; Pahle, Andreas Saxlund; Øystese, Kari Stidal & Zahid, Wasim (2020). Vi er leger og foreldre. Vi er ikke redde når barnehager og barneskoler nå åpner igjen.. Aftenposten.no.
 • Vogt, Henrik (2020). I denne krisen trenger vi ikke unødig alarmisme. Aftenposten.no.
 • Vogt, Henrik (2020). Korona-influenserne. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2020). Ikke skrem folk med luftsmitte!. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Vogt, Henrik (2020). Bieber, borreliose og falsk balanse. Aftenposten.no.
 • Vogt, Henrik (2020). Medisin og journalistikk i post-fakta-samfunnet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.

Se alle arbeider i Cristin