Siste publikasjoner - Senter for medisinsk etikk

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten & Horn, Morten Andreas (red.) (2020). Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  317 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre & Magelssen, Morten (2020). Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020). Genetisk selvtesting av barn.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020). A World View.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Forhåndssamtaler for sykehjemsbeboere. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001. . doi: https://doi.org/10.4045/tidsskr.20.0227
 • Bentzen, Heidi Beate (2020, 28. mars). Transport, indkøbsvaner og mobiltelefoner: Sådan skal data hjælpe med at træffe beslutninger om coronakrisen. [Internett].  DR.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020, 27. mars). FHI-app skal lagre info om dine bevegelser i 30 dager. [Internett].  NRK.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020, 02. mars). Mapping a moral grey zone: Interview with Heidi Beate Bentzen. [Fagblad].  EHDN News.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020, 18. mars). Overvåker og deler informasjon om koronasmittede. [Internett].  NRK.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020, 24. mars). FHI lager app for å spore folk i kampen mot koronaviruset. [Internett].  NRK.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Omsorg, behandling og etikk ved livets slutt.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Heggestad, Anne Kari Tolo (2020). Ikke for å skryte, men sykehjem oppleves ofte bra. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.
 • Bentzen, Heidi Beate (2020). Moderator: Open Science with Health and Genetic Data: A Contradiction?.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2020, 16. januar). Hvem kvalifiserer til sykehjemsplass. [Radio].  NRK, P1+, Holm.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2020). New technologies in health care – disrupting practices, professions, and societies?.
 • Forsberg, Ellen-Marie; Hofmann, Bjørn Morten; Kaiser, Matthias; Myskja, Bjørn Kåre; Strand, Roger & Ursin, Lars Øystein (2019). Veileder for operasjonalisering av vurderingskriteriet etikk i genteknologiloven.
 • Gransjøen, Ann Mari; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Geographical Variations in the use of Diagnostic Imaging of Musculoskeletal Diseases in Norway.
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Development and conduction of, and perceived changes after a re-implementation of the Norwegian Musculoskeletal Guideline.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019, 04. november). Eldre på sykehjemmet var ikke så opptatt av døden. [Internett].  forskning.no.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). My dissertation for PhD - a summary.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2019). Relational autonomy in the ethical literature on end-of-life practices and how it can be applied to advance care planning in nursing homes.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Europeisk GDPR atferdsnorm for helseforskning.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Recommendation on the protection and use of health-related data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Paneldebattant: Dialogue on the value of health data.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). Introduksjon til GDPR for helseforskning.
 • Bentzen, Heidi Beate (2019). “I ain’t lookin’ to block you up”: International Collaboration and Data Flow Under the EU GDPR.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo (2019, 10. desember). Hvem kommer først i køen for å få plass på sykehjem. [Radio].  NRK, P2, Verdibørsen.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo & Førde, Reidun (2019). Priority setting in primary health care – a qualitative study on allocation of nursing home placements.
 • Vogt, Henrik (2019, 15. desember). Amazon and Apple will be our doctors in the future.  Fast Company.
 • Vogt, Henrik (2019, 05. september). In This Doctor’s Office, a Physical Exam Like No Other.  New York Times.
 • Vogt, Henrik (2019, 24. februar). Et spørsmål om estetikk. [Tidsskrift].  Tidsskrift for Den norske legeforening.
 • Vogt, Henrik (2019, 20. september). De sidste raske.  Weekendavisen.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2019). Er kosmetisk behandling god sykepleie?. Sykepleien.  ISSN 0802-9768.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2019). Grenseløs kosmetikk. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Vogt, Henrik (2019). Precision medicine and the Return of the Art of Medicine.
 • Vogt, Henrik (2019). The precision paradox - how personalized medicine may create more uncertainty in medicine.
 • Vogt, Henrik (2019). Vad Zayna Kayat och dom medicinska futuristerne inte säger.
 • Vogt, Henrik (2019). Etiske utfordringer og forventninger til persontilpasset medisin.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2019). The medicalization of appearance: Cosmetic medicine is neither medicine nor ethically acceptable practice.
 • Vogt, Henrik (2019). The future of (in)equity - Personalized and participatory medicine.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2019). Estetikk og etikk.
 • Pahle, Andreas & Vogt, Henrik (2019). Physician’s Perspective - Using Precision Medicine Research in Practice for Patients’ Benefit.
 • Mossberg, Karin; Petursson, Halfdan & Vogt, Henrik (2019). Digitalisering i vården - enbart gyllene tider eller finns det farhågor?.
 • Giske, Liv; Solberg, Berge; Tranvåg, Eirik Joakim; Dahlberg, Jørgen; Halvorsen, Marit; Hafstad, Elisabet Vivianne; Melien, Øyvind & Arentz-Hansen, Eva Helene (2019). Organdonasjon med bruk av normoterm regional perfusjon hos pasienter som dør av hjerte- og åndedrettsstans når livsforlengende behandling avsluttes. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vogt, Henrik (2019). Personalized medicine - Screening version 2.0 and a new era of overdiagnosis.
 • Vogt, Henrik (2019). Tillit og profesjonalitet i kosmetikkens tid.
 • Vogt, Henrik (2019). Adhd-medisinering - svakt vitenskapelig grunnlag.
 • Holm, Søren & Ploug, Thomas (2019). Genome studies reveal flaws in broad consent. Science.  ISSN 0036-8075. . doi: 10.1126/science.aaz3797
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). For mye medisin - vidunerdlig?. Utposten.  ISSN 0800-5680.  48(5), s 6- 9
 • Rogers, Wendy; Carter, Stacy; Hofmann, Bjørn Morten & Reid, Lynette (2019). Why are the harms of overdiagnosis treated less seriously than other iatrogenic harms?. BMJ Evidence-Based Medicine.  ISSN 2515-446X.  24(S2), s A16- A17 . doi: 10.1136/bmjebm-2019-POD.34
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). On the ethics of disinvestment in HTA.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etisk refleksjon over riktig bruk av helsetjenester.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Evidens ur ett filosofiskt perspektiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Forskningsfusk og forskningsombud.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknikken, diagnostikken og etikken – verdier i spenningsfeltet mellom maskin og medisin.
 • Rogers, Wendy; Reid, Lynette; Carter, Stacy & Hofmann, Bjørn Morten (2019). Why are the harms of overdiagnosis treated less seriously than other iatrogenic harms?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske aspekter ved forebyggende og helsefremmende arbeid med vekt på helsesykepleie.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske aspekter ved eHelse og velferdsteknologi.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Experience with research integrity surveys in Norway 2010-2019.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Teknologi – velsignelse eller forbannelse?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Artificial ethics for artificial intelligence?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Tanketilbøyeligheter og følelsesforføringer i prioritering.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Vitenskapsteori.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etikk i medisinerutdanningen: Samordnet innspill RETHOS-prosessen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske utfordringer i tannhelsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Bloodrejuvenation.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Ethical aspects of evaluating health.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Radiografer - Uunnværlig ressurs eller snart erstattet av intelligente automater?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). The oral – general health connection. Association or causation? Scientific and ethical challenges..
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Critical perspectives on health and disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). CRISPR-babyene er her – hva nå?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Når ting går galt - etiske refleksjoner.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Fosterdiagnostikk og nye metoder: fortid, nåtid og fremtid med særlig fokus på NIPT.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Utfordringer ved bruk av teknologi i helsetjenesten.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Evidens ur ett filosofiskt perspektiv.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Legens rolle i det forebyggende arbeidet og etiske utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Bruker vi teknologien til beste for folk eller definerer den hva som er bra for folk? Om teknologi som middel, mål og målendrende middel.

Se alle arbeider i Cristin