Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 11. sep. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved psykolog Arnhild Lauveng

Tid og sted: 9. okt. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved lege og filosof Tore Kierulf Næss

Tid og sted: 22. okt. 2018 09:30 - 23. okt. 2018 15:15, Soria Moria hotell

Årets Innføringskurs holdes på Soria Moria Hotell, 22. og 23. oktober 2018.

Tid og sted: 13. nov. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag v/ psykiater Petter Andreas Ringen.

Tid og sted: 14. nov. 2018 09:00 - 16:00, Samsen kulturhus, Kristiansand

Hvordan lykkes med etikkarbeidet?

Fagdag i regi av KS og Senter for medisinsk etikk.

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 19. nov. 2018 09:00 - 20. nov. 2018 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Tidligere

Tid og sted: 6. juni 2018 09:00 - 16:15, Frederik Holsts hus, UiO

Vi holder vår årlige nettverksdag for etikkveiledere 6. juni 2018. Påmelding er nå åpen. Arrangementet er gratis men krever påmelding.

Tid og sted: 8. mai 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Marianne Mjaaland, psykiater, kirurg og forfatter.

Tid og sted: 10. apr. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Jan Helge Solbakk, cand. med., cand. theol., dr. philos og professor ved Senter for medisinsk etikk, UiO.

Tid og sted: 13. mars 2018 18:00 - 20:00, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Anne Kveim Lie, lege, idehistoriker og førsteamanuensis i medisinsk historie ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

tavle med skrift "etikk"
Tid og sted: 5. mars 2018 09:15 - 6. mars 2018 14:00, Clarion hotel & congress Oslo Airport

Bli med på seminar med andre som deltar i eller ønsker å etablere etikkkomiteer/råd i kommunen. Vi har både parallellsesjoner og felles opplegg, slik at programmet er relevant for deltakere med ulik erfaring.

Tid og sted: 13. feb. 2018 18:00 - 20:00, Fredrik Holsts hus

Lecture by Fredrik Svenaeus, professor of philosophy at Södertörn University in Stockholm, Sweden.

Eldre mann snakker med sykepleier
Tid og sted: 2. feb. 2018 08:45 - 15:30, Georg Sverdrups hus, Blindern

Nasjonal konferanse for helsepersonell og andre som er interessert i tematikken forhåndssamtaler / Advance Care Planning. Ingen deltakeravgift.

Sykepleier, kvinne på eldrehjem og pårørende
Tid og sted: 1. feb. 2018 11:30 - 16:00, Frederik Holsts hus, UiO

Er du forsker innenfor forberedende samtaler, beslutningsprosesser for alvorlig syke pasienter, kommunikasjon i livets sluttfase eller lignende? Delta på vår workshop for å bli kjent med andre forskere, utveksle erfaringer, identifisere mulige samarbeidspartnere og kanskje danne et nasjonalt nettverk.

Bokomslag
Tid og sted: 24. jan. 2018 11:30 - 15:30, Gyldendal Akademisk, Sehesteds gate 4, Oslo

"Etikk i psykiske helsetjenester" gir leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte. Reidar Pedersen og Per Nortvedt (red) presenterer boka på åpent seminar.

Tid og sted: 9. jan. 2018 18:00 - 20:00, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Henrik Vogt, allmennlege og dr. med.

Tid og sted: 14. nov. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Ketil Slagstad, lege og medisinsk redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening.

Utsikt fra Soria Moria
Tid og sted: 13. nov. 2017 09:00 - 14. nov. 2017 14:00, Soria Moria hotell og konferansesenter

Senter for medisinsk etikk arrangerer årlig et nasjonalt høstseminar for medlemmer av kliniske etikk-komiteer (KEK) ved helseforetakene. Seminaret bidrar til erfaringsutveksling og kompetanseheving.

Woman supporting a sad teenager
Tid og sted: 19. okt. 2017 09:00 - 20. okt. 2017 15:00, Frederik Holsts hus, UiO

Family involvement during severe mental illness in psychiatry. Implementation, research and moral aspects. This 2-day seminar focuses on implementation of guidelines for family involvement, as seen through research and guidelines from several European countries.

Tid og sted: 10. okt. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Frederik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Guri Aarseth - fastlege, spesialist i allmennmedisin og stipendiat ved Universitetet i Oslo

Tid og sted: 12. sep. 2017 18:00 - 20:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Foredrag ved Carl Edvard Rudebeck - svensk allmennlege og professor II i allmennmedisin ved UiT.

Tid: 11. sep. 2017 09:00 - 12. sep. 2017 16:00

Årets Innføringskurs er integrert i et masteremne eller etter- og videreutdanningskurs, men kan også tas som vanlig 2-dagers kurs for de som ønsker det. Forskere fra Senter for medisinsk etikk foreleser på kurset.

Tid og sted: 21. juni 2017 13:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Older patients with late-stage COPD: Care and clinical decision-making. A qualitative study with perspectives of patients, nurses and physicians».

Tid og sted: 21. juni 2017 10:15, Rødt auditorium, Rikshospitalet – Oslo universitetssykehus, Sognsvannsveien 20, 0372 Oslo

Cand.san. Heidi Jerpseth ved Institutt for helse og samfunn avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «Hva er etiske implikasjoner av det å involvere pårørende til pasienter med alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom, bl.a. i avgjørelser vedrørende non-invasiv ventilasjon og invasiv ventilasjon?».

Tavle med etikkveileder
Tid og sted: 13. juni 2017 09:00 - 17:00, Auditoriet, Fredrik Holsts hus, Ullevål sykehus

Hensikten med nettverksdagen er å utveksle erfaringer med etikkrefleksjon fra forskjellig deler av helsetjenesten, både i kliniske etikk-komiteer og etikkrefleksjonsgrupper. Vi ønsker også å presentere ny kunnskap om evaluering av etikkrefleksjon, blant annet om bruk av metoden og veilederrollen.