Siste publikasjoner - Senter for medisinsk etikk

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

 • Myskja, Bjørn Kåre & Magelssen, Morten (2018). Conscientious objection to intentional killing: an argument for toleration. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19 . doi: https://doi.org/10.1186/s12910-018-0323-0
 • Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp & Magelssen, Morten (2018). Systematisk etikkarbeid krever lederforankring / Working with ethics systematically requires support from management. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  4(1), s 40- 49
 • Hofmann, Bjørn (2018). Getting personal on overdiagnosis: On defining overdiagnosis from the perspective of the individual person. Journal of Evaluation In Clinical Practice.  ISSN 1356-1294.  24(5), s 983- 987 . doi: 10.1111/jep.13005
 • Sandman, Lars & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Why we don't need "unmet needs"! On the concepts of unmet need and severity in health-care priority setting. Health Care Analysis.  ISSN 1065-3058.  s 1- 19 . doi: 10.1007/s10728-018-0361-2
 • Magelssen, Morten; Holmøy, Trygve; Horn, Morten Andreas; Fondenes, Ove; Dybwik, Knut Gustav & Førde, Reidun (2018). Ethical challenges in tracheostomy-assisted ventilation in amyotrophic lateral sclerosis. Journal of Neurology.  ISSN 0340-5354. . doi: 10.1007/s00415-018-9054-x
 • Magelssen, Morten; Solberg, Berge; Supphellen, Magne & Haugen, Guttorm (2018). Attitudes to prenatal screening among Norwegian citizens: liberality, ambivalence and sensitivity. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(80), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12910-018-0319-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18 . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Holm, Søren & Hofmann, Bjørn (2018). Associations between attitudes towards scientific misconduct and self-reported behavior. Accountability in Research.  ISSN 0898-9621.  25(5), s 290- 300 . doi: 10.1080/08989621.2018.1485493
 • Gransjøen, Ann Mari; Wiig, Siri; Lysdahl, Kristin Bakke & Hofmann, Bjørn (2018). Barriers and facilitators for guideline adherence in diagnostic imaging: an explorative study of GPs’ and radiologists’ perspectives. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  18(556) . doi: 10.1186/s12913-018-3372-7 Vis sammendrag
 • Skårdal, Ingvild Haraldstad & Førde, Reidun (2018). Vedtak om å avstå fra gjenoppliving i sykehus. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(5) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0133
 • Hofmann, Bjørn & Magelssen, Morten (2018). In pursuit of goodness in bioethics: Analysis of an exemplary article. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(60), s 1- 11 . doi: 10.1186/s12910-018-0299-9
 • Schei, Edvin; Johnsrud, Ruth E.; Mildestvedt, Thomas; Pedersen, Reidar & Hjørleifsson, Stefan (2018). Trustingly bewildered. How first-year medical students make sense of their learning experience in a traditional, preclinical curriculum. Medical Education Online.  ISSN 1087-2981.  23(1), s 1- 9 . doi: 10.1080/10872981.2018.1500344
 • Hofmann, Bjørn (2018). The gene-editing of super-ego. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  21(3), s 295- 302 . doi: 10.1007/s11019-018-9836-z
 • Bruun, Henriette; Lystbæk, Signe Guldhammer; Stenager, Elsebeth; Huniche, Lotte & Pedersen, Reidar (2018). Ethical challenges assessed in the Clinical ethics committee of psychiatry in the region of Southern Denmark in 2010–2015: a qualitative content analyses. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(62) . doi: 10.1186/s12910-018-0308-z
 • Hofmann, Bjørn & Stanak, Michal (2018). Nudging in screening: Literature review and ethical guidance. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  101(9), s 1561- 1569 . doi: 10.1016/j.pec.2018.03.021
 • Hofmann, Bjørn & Svenaeus, Fredrik (2018). How medical technologies shape the experience of illness. Life Sciences, Society and Policy.  ISSN 2195-7819.  14(3) . doi: 10.1186/s40504-018-0069-y
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Albert Christiaan; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). The significance of ethics reflection groups in mental health care: a focus group study among health care professionals. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(54) . doi: 10.1186/s12910-018-0297-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2018). Fake facts and alternative truths in medical research. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(4), s 1- 5 . doi: 10.1186/s12910-018-0243-z Fulltekst i vitenarkiv.
 • Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp & Magelssen, Morten (2018). Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  4(1), s 40- 49 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-01-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Hofmann, Bjørn (2018). Teknologitemming. Om helseteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  10.  s 259 - 287
 • Magelssen, Morten (2018). Er prioritering forenlig med helsepersonells profesjonsetikk?, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  Kap. 5.  s 140 - 165
 • Svendsen, Edel Jannecke; Moen, Anne; Pedersen, Reidar & Bjørk, Ida Torunn (2018). "But Perhaps they could Reduce the Suffering?" Parents’ Ambivalence toward Participating in Forced Peripheral Vein Cannulation Performed on Their Preschool-Aged Children. Journal of Pediatric Nursing : Nursing Care of Children and Families.  ISSN 0882-5963.  41, s e46- e51 . doi: 10.1016/j.pedn.2018.03.004
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Between authoritarian and dialogical approaches: Attitudes and opinions on coercion among professionals in mental health and addiction care in Norway. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.  57, s 106- 112 . doi: 10.1016/j.ijlp.2018.02.005
 • Husum, Tonje Lossius; Hem, Marit Helene & Pedersen, Reidar (2018). En studie av ansatte i psykisk helseverns syn på etiske utfordringer relatert til arbeid med bruk av tvang. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.  ISSN 1503-6707.
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2018). Hvordan arbeider klinisk etikk-komiteene?. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(2), s 134- 137 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0375
 • Klomstad, Kristin; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Romøren, Maria (2018). Involvement in decisions about intravenous treatment for nursing home patients: Nursing homes versus hospital wards. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(34), s 1- 9 . doi: 10.1186/s12910-018-0258-5
 • Karlsen, Heidi Marie; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Lillemoen, Lillian (2018). Etikkarbeid i kommunal helse- og omsorgstjeneste – evaluering av etikkrefleksjonens innhold og betydning. Nordisk sygeplejeforskning.  ISSN 1892-2678.  8(1), s 22- 36 . doi: 10.18261/issn.1892-2686-2018-01-03
 • Karlsen, Heidi Marie; Lillemoen, Lillian; Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2018). How to succeed with ethics reflection groups in community healthcare? Professionals’ perceptions. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 13 . doi: 10.1177/0969733017747957
 • Santos, Marcos L.; Solbakk, Jan Helge & Garrafa, Volnei (2018). The rise of reimbursement-based medicine: the case of bone metastasis radiation treatment. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  44(3), s 171- 173 . doi: 10.1136/medethics-2016-103607
 • Lindwall, Lillemor; Råholm, Maj-Britt; Caspari, Synnøve; Lohne, Vibeke; Sæteren, Berit; Slettebø, Åshild; Heggestad, Anne Kari Tolo; Høy, Bente & Nåden, Dagfinn (2018). Clinical Application Research through reflection, interpretation and new understanding - a hermeneutic design. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318. . doi: 10.1111/scs.12561
 • Unhjem, Jeanette Varpen; Vatne, Solfrid & Hem, Marit Helene (2018). Transforming nurse-patient relationships : a qualitative study of nurse self-disclosure in mental health care. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  27(5/6), s e798- e807 . doi: 10.1111/jocn.14191 Vis sammendrag
 • Norvoll, Reidun; Hem, Marit Helene & Lindemann, Hilde (2018). Family members' existential and moral dilemmas with coercion in mental health care. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  28(6), s 900- 915 . doi: 10.1177/1049732317750120 Vis sammendrag
 • Jerpseth, Heidi; Dahl, Vegard; Nortvedt, Per & Halvorsen, Kristin (2018). Older patients with late-stage COPD: their illness experiences and involvement in decision-making regarding mechanical ventilation and noninvasive ventilation. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.  27(3-4), s 582- 592 . doi: 10.1111/jocn.13925
 • Bartholdson, Cecilia; Molewijk, Albert Christiaan; Lützén, Kim; Blomgren, Klas & Pergert, Pernilla (2018). Ethics case reflection sessions: Enablers and barriers. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  25(2), s 199- 211 . doi: 10.1177/0969733017693471
 • Husum, Tonje Lossius & Diseth, Rigmor Randi (2017). Faglige utfordringer. Michael.  ISSN 1893-9651.  14, s 77- 84
 • Nortvedt, Per (2017). Empathy and medical therapy, In Heidi Maibom (ed.),  The Routledge Handbook of Philosophy of Empathy.  Routledge.  ISBN 978-1-138-85544-1.  kap. 24.
 • De Snoo-Trimp, Janine; Widdershoven, Guy; Svantesson, Mia; Vet, Henrica de & Molewijk, Albert Christiaan (2017). WHAT OUTCOMES DO DUTCH HEALTHCARE PROFESSIONALS PERCEIVE AS IMPORTANT BEFORE PARTICIPATION IN MORAL CASE DELIBERATION?. Bioethics.  ISSN 0269-9702. . doi: doi:10.1111/bioe.12354

Se alle arbeider i Cristin

 • Materstvedt, Lars Johan & Magelssen, Morten (2018). Missvisande och felaktigt från Smer. Läkartidningen.  ISSN 0023-7205. Vis sammendrag
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.
 • Hem, Marit Helene; Norvoll, Reidun & Lindemann, Hilde (2018). Family members' moral dilemmas with coercion in mental healthcare. Vis sammendrag
 • Arneberg, Lena Beathe & Norvoll, Reidun (2018, 31. august). Pårørendes erfaringer med tvang. [Internett].  http://www.erfaringskompetanse.no.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen Marie (2018). Dialogue cafés with older adults as method for user participation in technology development.
 • Holthe, Torhild; Lund, Anne; Halvorsrud, Liv; Karterud, Dag; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen Marie (2018). Professional caregivers’ experiences with assistive technology to care recipients with mild cognitive impairment.
 • Pedersen, Reidar (2018). Clinical Ethics Support Services (CESS). How should we evaluate a complex normative intervention? Some comments..
 • Pedersen, Reidar (2018). Patient involvement when facing severe mental illness and coercion. A qualitative study..
 • Karlsen, Heidi; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Akuttkompetanse i omsorgsbolig gir færre reinnleggelser.
 • Pedersen, Reidar (2018). Brukermedvirkning, samtykkekompetanse og etikk.
 • Lund, Anne; Holthe, Torhild; Karterud, Dag; Halvorsrud, Liv; Flakke-Johannessen, Adele; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun & Forsberg, Ellen-Marie (2018). Dialogue cafès with older adults to promote user participation in technology development.
 • Ljøsne, Isabelle Budin; Solbakk, Jan Helge; Harris, Jennifer Ruth & Myklebost, Ola (2018). Bringing personalized medicine to people.
 • Vogt, Henrik & Lunde, Charlotte (2018). AD/HD-medisinering - svakt vitenskapelig grunnlag. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(2), s 126- 128 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0917
 • Pedersen, Reidar (2018). Etikk-teori og analyse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Når pasienten ikke vil. Bruker vi tvang i somatikken? Et etikk-perspektiv..
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse - hva betyr det og hvordan vurdere det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Er pasienten samtykkekompetent? Hvordan vurdere og hva betyr det?.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Young blood rejuvenates old bodies: a call for reflection when moving from mice to men. Transfusion Medicine and Hemotherapy.  ISSN 1660-3796.  45(1), s 67- 71 . doi: 10.1159/000481828
 • Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2018, 09. mai). Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Etikk i psykiske helsetjenester. Vit.  (1), s 20- 21
 • Holthe, Torhild; Johannessen, Adele Flakke; Lovett, Hilde; Thorstensen, Erik; Norvoll, Reidun; Forsberg, Ellen Marie; Halvorsrud, Liv Torill; Karterud, Dag & Lund, Anne (2018). Dialogue cafés with older adults: A method for user participatory collaboration in technology development..
 • Pedersen, Reidar (2018, 25. april). Vanskelige valg. [Fagblad].  Psykisk helse (nr 2/2018).
 • Dysthe, Bjørg Elise Tønnesen; Lødøen, Gjertrud; Romøren, Maria & Lindbæk, Morten (2018). Klamydiaepidemien som viste seg å være feilregistreringer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (4) . doi: 10.4045/tidsskr.17.0965
 • Romøren, Maria (2018). En pasient – to verdener: Sykehjemsleger og sykehuslegers beskrivelser av samhandling om sykehjemspasienter.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler på sykehjem..
 • Lillemoen, Lillian (2018). Forhåndssamtaler, hvem er de for og hvordan gjør man det?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Empathy development in medical education.
 • Pedersen, Reidar (2018). Pårørendearbeid.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2018). Kan forhåndssamtaler brukes andre steder i helsevesenet? Panelsamtale.
 • Hofmann, Bjørn (2018, 21. februar). Forskning på diagnoser. [Radio].  NRK Oppland Ettermiddagssendingen.
 • Hofmann, Bjørn; Malnes, Raino Sverre & Leine, Jan Erlend (2018, 21. februar). Varig lagring av blodprøver fra nyfødtscreeningen. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn (2018). DNA-revolusjon: Persontilpassa medisin og anna bruk av genominformasjon.
 • Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse, etikk og tvang.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Kunstig moral for kunstig intelligens?.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Utfordringer med medisinsk teknologi.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Research ethics.
 • Hofmann, Bjørn (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn & Waaler, Dag (2018). Hvor god er testen/undersøkelsen? Om diagnostisk nøyaktighet i et teknisk perspektiv.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Etiske utfordringer med velferdsteknologi for personer med demens.
 • Hofmann, Bjørn (2018). «DNA-revolusjon: Persontilpasset medisin og annen bruk av genominformasjon».
 • Hofmann, Bjørn (2018). Når vi kan velge morgendagens barn.
 • Pedersen, Reidar (2018). Vurdering av samtykkekompetanse, tvang, etikk og juss.
 • Lillemoen, Lillian (2018). Erfaring og betydning av forhåndssamtaler på fire norske sykehjem. Panelsamtale med representanter fra sykehjem som har deltatt i forskningsprosjektet..
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2018). Ble pasientens stemme tydeligere? Om betydningen av forhåndssamtaler.
 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati i utdanning og praksis. Hva styrer de profesjonelles oppmerksomhet og fortolkning?.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2018). Empati, moralsk persepsjon og fortolkning i helsetjenesten. Hva ser vi og hva overseer vi?.
 • Pedersen, Reidar (2018). Informert samtykke, samtykkekompetanse og tvang.
 • Pedersen, Reidar (2018). Coercion in Health Care.
 • Bentzen, Heidi Beate (2018). Panelsamtale: Fra forskning og kunnskap til handling!.
 • Hofmann, Bjørn (2017). B. Hofmann svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(20), s 1578- 1579 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0878
 • Hanger, Mari Rian & Romøren, Maria (2017, 27. september). Reduserte innleggelser hos pasienter på sykehjem. [Fagblad].  Dagens Medisin.
 • Dommerud, Tine & Romøren, Maria (2017, 27. september). Ny behandling på sykehjem fører til kraftig reduksjon i innleggelser på sykehus.  Aftenposten.
 • Solvang, Fredrik & Romøren, Maria (2017, 17. februar). Dagsnytt 18: Debatt av artikkelen En pasient, to verdener (http://tidsskriftet.no/2017/02/originalartikkel/en-pasient-verdener-samhandling-mellom-sykehjemsleger-og-sykehusleger). [TV].  NRK.
 • Norvoll, Reidun (2017). Innlegg på Skjermingsseminar.
 • Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian; Førde, Reidun & Molewijk, Bert (2017). Systematisk refleksjon over etiske problemstillinger., I: Reidar Pedersen & Per Nortvedt (red.),  Etikk i psykiske helsetjenester.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48163-3.  kapittel 14.  s 320 - 352
 • Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2017). Ethical considerations regarding opioid maintenance treatment and pregnancy..
 • Hofmann, Bjørn (2017). Det store tarmkreftlotteriet. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(17), s 1276- 1276 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0617
 • Hofmann, Bjørn & Slagstad, Ketil (2017). B. Hofmann & K. Slagstad svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  137(19), s 1485- 1486 . doi: 10.4045/tidsskr.17.0822

Se alle arbeider i Cristin