Siste publikasjoner - Senter for medisinsk etikk

Oversikt over våre siste 100 publikasjonene registrert i Cristin.

 • van Baarle, Eva; van de Braak, Ineke; Verweij, Desiree; Widdershoven, Guy & Molewijk, Albert Christiaan (2018). The safety paradox in ethics training: a case study on safety dynamics within a military ethics train-the-trainer course. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  s 1- 11 . doi: 10.1007/s11019-018-9847-9
 • Bernabe, Rosemarie de la Cruz; van Thiel, GJMW; Breekveldt, NS; Gispen-de Wied, CC & Van Delden, Johannes JM (2018). Ethics in clinical trial regulation: ethically relevant issues from EMA inspection reports. Current Medical Research and Opinion.  ISSN 0300-7995.  s 1- 9 . doi: 10.1080/03007995.2018.1528214
 • Magelssen, Morten & Førde, Reidun (2018). Prioritering i helsetjenesten: Ni dilemmaer i kjølvannet av Spinraza-saken. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknologitemming. Om helsetteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles, I: Henriette Sinding Aasen; Berit Bringedal; Kristine Bærøe & Anne-Mette Magnussen (red.),  Prioritering, styring og likebehandling: Utfordringer i norsk helsetjeneste.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-56935-8.  Kapittel 10.  s 259 - 287
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Er det klokt å kritisere alternativ medisin når vi ikke selv lever opp til egne kunnskapskrav?, I: Det Norske Videnskaps-Akademi Det Norske Videnskaps-Akademi (red.),  Årbok 2017.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-914-9.  Kapittel 7.  s 287 - 299
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Human Enhancement: Enhancing Health or Harnessing Happiness?. Journal of Bioethical Inquiry.  ISSN 1176-7259.  s 1- 12 . doi: 10.1007/s11673-018-9888-z
 • De Snoo-Trimp, Janine; Molewijk, Albert Christiaan & de Vet, Henrika C.W. (2018). Defining and categorizing outcomes of Moral Case Deliberation (MCD): Concept mapping with experienced MCD participants. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  19(1), s 1- 14 . doi: 10.1186/s12910-018-0324-z
 • Husum, Tonje Lossius; Legernes, Elisa & Pedersen, Reidar (2018). “A plea for recognition” Users’ experience of humiliation during mental Health care. International Journal of Law and Psychiatry.  ISSN 0160-2527.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn Morten (2019). Etiske utfordringer i folkehelsearbeidet.
 • Vogt, Henrik (2018, 17. desember). Debatt i P2 - Spytt og klikk, om genetiske selvtester. [Radio].  Debatt i P2.
 • Vogt, Henrik (2018, 09. november). Hvordan hindrer vi overdiagnostisering?. [Radio].  NRK Ekko.
 • Vogt, Henrik (2018). Intervju.
 • Vogt, Henrik (2018). Preventive precision medicine in the human domain - Translational challenges in the era of big data and systems medicine.
 • Vogt, Henrik (2018). Precision medicine in the clouds.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2018). Er estetisk tannbehandling forenlig med tannlege-gjerningen?.
 • Vogt, Henrik & Pahle, Andreas (2018). Et marked av uhelse. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(18) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0815
 • Karlsen, Heidi Marie; Andersen, Beate; Bekkhus, Egil & Lillemoen, Lillian (2018). Å oppdage og behandle akutt sykdom. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511. . doi: 10.4220/Sykepleiens.2018.70161
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carima, Heinesen (2018, 09. februar). Nyretransplantasjon​. Å gi bort en del av seg selv.  Dagens Perspektiv i Plot.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Critical perspectives on health and disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Waaler, Dag (2018). Hvor god er testen/undersøkelsen? Om diagnostisk nøyaktighet i et teknisk perspektiv: sensitivitet, spesifisitet, sannsynlighetsrater, falsk positiv-rate, falsk-negativ-rate. Hvor god er testen/undersøkelsen? Om diagnostisk nøyaktighet i et klinisk perspektiv: positiv prediktiv verdi, negativ prediktiv verdi, False omission rate, False discovery rate..
 • Hofmann, Bjørn Morten & Waaler, Dag (2018). Diagnostisk avveiing: cut-off-verdier, bildekvalitet, analytiske verktøy, ROC-analyse, Visual Grading Analysis. Diagnostisk målsetting, forventning og pretestsannsynlighet.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Homo perfectus.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Setting limits to biotechnology: Why and how?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Public Health Ethics.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Refleksjoner over etikk-refleksjoner. Bruk av case i etikken: Muligheter og fallgruver.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Waaler, Dag (2018). Tilfeldige funn: Lykketreff eller diagnostisk trøbbel? Forekomst, tolkning, handlingsalternativer..
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 28. august). Ufødte liv:Når får et menneske rettigheter, og hva skal styre hvor grensen for abort skal gå?. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Når er nok, nok? Finnes det grenser for helsetjenester? Hvis ja, hvordan setter vi dem?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknologi – velsignelse eller forbannelse?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 26. november). Genredigering av mennesker. [Radio].  NRK P2 Nyhetslunch.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Filosofers og etikeres rolle i det offentlige rom? Hvordan argumentere om helseetikk i det offentlige rom?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Illness experience influenced and shaped by technology.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Overbehandling og overdiagnostikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Vitenskapelig redelighet.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknologi - utfordringer.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Kunstig moral for kunstig intelligens?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). FOSTERDIAGNOSTIKK, TIDLIG ULTRALYD, ALDERSGRENSER, NIPT.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Etiske utfordringer i fosterdiagnostikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Cultural differences in research integrity.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Etiske problemstillinger med CRISPR.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknikk og etikk – som yin og yang?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Conceptual and ethical challenges with overdiagnosis.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Three ways to define overdiagnosis.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Å bli sin egen bestefar. Bør vi gjøre alt som er mulig innen moderne reproduksjon? Hvordan sette grenser?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Teknikk og etikk, Helsetjenestens Yin og Yang.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Disease and identity: on how identity is shaped by disease and how it shapes disease.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Uredelighet i forskning – hva vet vi?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Ethical controversies in NIPT.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Social signs and discrimination of disability.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Ethical issues in assessing emergent technologies.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Klinisk etikk for tannleger Forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Some reasons why the rumor of the death of dignity may be slightly exaggerated.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). «Hvordan jeg har det? Et øyeblikk, jeg skal bare sjekke appen».
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Genteknologiloven: Behold dagens regulering med differensiering.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Lejon, Trine (2018, 18. desember). Skeptisk til fostertesting.  Vårt Land.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Flydahl, Lars (2018, 04. april). Vil bruke dyr for å dyrke menneske organer.  Vårt Land.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Er robotkirurger dyktige «fagfolk»?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  s 30
 • Hofmann, Bjørn Morten & Magelssen, Morten (2018). Fostertest: Liten viten, stor vilje. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 25
 • Hofmann, Bjørn Morten & Magelssen, Morten (2018). Uvitenhet om NIPT i Uviten-spalten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 37
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carson, Siri Granum (2018). Vi maner til filosofenes ansvar. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Carson, Siri Granum (2018). Ut av fagfilosofenes merkverdige verden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Adams, Ted D.; Andrew, Penny; Bramley, Dale & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Using Health Information Technology and Big Data to Empower Patients and Improve Care.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Disruptive Health Policy to Promote Health Information Technology and Big Data.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Vil du bli din egen bestefar?. Oppland arbeiderblad.  ISSN 0805-5076.  s 13
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 15. mai). Forskerportrett: Klar for å bli din egen bestefar?. [Internett].  NTNU blog.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 29. mars). Moderne bioteknologi. [Radio].  NRK P1.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 30. mars). Hva skjer når du kan få barn med deg selv?. [Radio].  NRK P1.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 10. mars). Etikkprofessor kritiserer feiring av mammografi nummer én million: – Kvinner får ikke balansert informasjon.  Nordland.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 09. mars). Mammografimarkering får kritikk. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Egoistisk ikke å bidra. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.  s 34
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Å ta fra de syke og gi til de friske. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20
 • Carson, Siri Granum; Solberg, Berge & Hofmann, Bjørn Morten (2018). Ethics committees.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Editing the RRI gene.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). New diagnostic tests.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Assistert reproduksjonsteknologi: Grensesprengende muligheter - grenseløs håndtering?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Estetikk og etikk - odontologi og deontologi.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Barn i vårt eget bilde. Intermedicos.  61(1), s 6- 7
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Back to basics: overdiagnosis is about wrongful diagnosis. BMJ Evidence Based Medicine.  23(A2), s A20
 • Hofmann, Bjørn Morten; Rogers, Wendy; Carter, Stacy & Reid, Lynette (2018). Overdiagnosis a muliti-level problem. BMJ Evidence Based Medicine.  23(S2), s A23
 • Reid, Lynette; Carter, Stacy; Hofmann, Bjørn Morten & Rogers, Wendy (2018). On the relevance of definitions: three conceptually challenging issues in overdiagnosis. BMJ Evidence Based Medicine.  23(S1), s A26
 • Hofmann, Bjørn Morten; Pahle, Andreas & Vogt, Henrik (2018). Defining aging as a disease makes the disease concept nonsensical.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Avoiding cognitive biases in the assessment of emerging technologies.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Overdiagnosis: a multi-level problem.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Back to basics: overdiagnosis is about wrongful diagnosis.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). The role of emotions in hard decisons. Which are they?.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Methods for ethics in health technology assessment.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). What to bear in mind when considering what not to do. Ethical challenges in disinvestment decisions.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Opportunity cost of hospital care: mechanisms and policy implications in different countries.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Velferdsteknologi fra en etisk innfallsvinkel.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 21. mars). Dette kan ramme viljen til å delta i forskning. [Fagblad].  Forskningsetikk.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Brandsnes, Håkon (2018, 04. juli). Hevder tidligere Barca-president kjøpte en lever til fransk stjerne.  Dagbladet.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Den dår­ligs­te løs­nin­gen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018, 21. februar). Egoistene holder blodet for seg selv.. [Radio].  NRK P2 Verdibørsen.
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Tidlig ultralyd? «Det er det dummeste du kan gjøre!». Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Hofmann, Bjørn Morten & Casey, Brian (2018, 02. juni). Is the mammography debate an example of "fake science"?. [Fagblad].  Aunt Minnie.
 • Hofmann, Bjørn (2018). Assessing Human Enhancements: Exposing and Elucidating Ethical Issues. International Journal of Technology Assessment in Health Care.  ISSN 0266-4623.  33(S1), s 214- 215 . doi: 10.1017/S0266462317003889
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Do We Need To Extend Health Technology Assessment To Health Enhancement Assessment. International Journal of Technology Assessment in Health Care.  ISSN 0266-4623.  33(S1), s 46 . doi: 10.1017/S0266462317001714
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Blodets etikk. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(17)
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Salvesens skremmende enkle valg. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(7)
 • Hofmann, Bjørn Morten (2018). Think before you scan WHILE you can. BMJ. Electronic response.  362, s k3754 . doi: 10.1136/bmj.k3754

Se alle arbeider i Cristin