English version of this page

Valg ved instituttet

Valg ved Helsam 2022.

Valg av instituttleder ved Helsam

Høsten 2022 skal det velges ny instituttleder for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026.

Dekanvalg

Høsten 2022 skal det velges ny dekan for Det medisinske fakultet for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026.

 

Fakultetsstyrevalg

Valg for perioden 01.01.2023–31.12.2026 avholdes oktober/ november 2022, hvor det skal velges nye representanter til fakultetsstyret i alle valgkretser for ansatte.

Valgstyret

Valgstyret ved Medisinsk fakultet har ansvar for alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå.