English version of this page

Valg ved instituttet

Valg ved Helsam 2021.

Valg av verneombud ved Helsam

13.01.21 er fristen for å nominere kandidater til verneombud for perioden 2021-22. Helsam har to verneområder; Lille Ullevål og Forskningsveien. For hvert verneområde skal det velges et verneombud og en vara. Les mer om valget på for ansatte-sidene

 

Instituttrådvalg - midlertidig vitenskapelig ansatte

Høsten 2021 skal det  velges 1 representant og 1 vara fra de midlertidig vitenskapelig ansatte ved instituttet til instituttrådet.

Fakultetsstyrevalg - midlertidig vitenskapelig ansatte

Høsten 2021 skal det det velges1representant og 2 vara fra de midlertidig vitenskapelig ansatte ved fakultetet til fakultetsstyret.

 

Valgstyret

Valgstyret ved Medisinsk fakultet har ansvar for alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå.