Valg ved instituttet

Det gjennomføres valg av instituttleder og instituttråd hvert fjerde år.

Instituttrådvalg

Valgperiode 13. - 20. november 2018.

Instituttledervalg

Valgperiode 9. - 16. oktober 2018.

Valgstyret

Valgstyret ved Medisinsk fakultet har ansvar for alle valg som avvikles på fakultets- og instituttnivå.