Strategi

HELSAMs årsplan er utarbeidet innenfor årsplanen til Det medisinske fakultet og Strategi 2030 for Universitetet i Oslo.

Det medisinske fakultets årsplan for perioden 2021-23 reflekterer ambisjoner nedfelt i UiO: Strategi 2030 (Kunnskap – ansvar – engasjement. For en bærekraftig verden) og fakultetets egne mål og prioriteringer. 

Institutt for helse og samfunn har i tillegg utarbeidet en egen årsplan som bygger på de to andre dokumentene.

Publisert 3. mai 2021 14:46 - Sist endret 3. mai 2021 15:31