English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2017

Vitenskapelige publikasjoner 481
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 783*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 214**
Avlagte doktorgrader 28
Vitenskapelige årsverk 172
Vitenskapelig ansatte personer 458
Tekniske årsverk 3
Teknisk ansatte personer 4
Administrative årsverk 44
Administrative personer 52
Budsjett 202 millioner
Del av budsjett som er eksternt finansiert 53 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 176

*) 166 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 617 er på bachelor- og masterprogrammene.

**) Antall kandidater pr. høst 2018, innrapportert til DBH 15.10.18.

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 10:53 - Sist endret 5. nov. 2018 16:14