English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2021

Vitenskapelige publikasjoner 516
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 746*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 230**
Avlagte doktorgrader 33
Vitenskapelige årsverk 177
Vitenskapelig ansatte personer 502
Tekniske årsverk 2
Teknisk ansatte personer 2
Administrative årsverk 52
Administrativt ansatte personer 57
Økonomi – inntekter totalt 230 millioner
Del av budsjett som er eksternt finansiert 54 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 168***

*) 181 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 565 er på bachelor- og masterprogrammene. Det siste tallet er av personvernhensyn avrundet til nærmeste 5.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.22. Tallet er av personvernhensyn avrundet til nærmeste 5.

***) Dette tallet er fra 2020

Les mer: Samlede tall for fakultetet

 

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 10:53 - Sist endret 12. sep. 2022 09:15