English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2020

Vitenskapelige publikasjoner 473
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 816*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 250**
Avlagte doktorgrader 38
Vitenskapelige årsverk 162
Vitenskapelig ansatte personer 428
Tekniske årsverk 3
Teknisk ansatte personer 3
Administrative årsverk 48
Administrative personer 62
Budsjett 239 millioner
Del av budsjett som er eksternt finansiert 57 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 168

*) 176 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 640 er på bachelor- og masterprogrammene. Det siste tallet er av personvernhensyn avrundet til nærmeste 5.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.21. Tallet er av personvernhensyn avrundet til nærmeste 5.

Les mer: Samlede tall for fakultetet

 

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 10:53 - Sist endret 6. mai 2021 13:28