English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2021

Vitenskapelige publikasjoner 516
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 746*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 230**
Avlagte doktorgrader 33
Vitenskapelige årsverk 177
Vitenskapelig ansatte personer 428***
Tekniske årsverk 2
Teknisk ansatte personer 3***
Administrative årsverk 52
Administrative personer 62***
Budsjett 230 millioner
Del av budsjett som er eksternt finansiert 52 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 168***

*) 181 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 565 er på bachelor- og masterprogrammene. Det siste tallet er av personvernhensyn avrundet til nærmeste 5.

**) Antall kandidater pr. vår 2021, innrapportert til DBH 15.02.22. Tallet er av personvernhensyn avrundet til nærmeste 5.

***) Tallet er fra 2020, tall fra 2021 er forsinket.

Les mer: Samlede tall for fakultetet

 

Kilder til offisielle tall og fakta om instituttet

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 10:53 - Sist endret 10. mai 2022 11:00