English version of this page

Tall og fakta

Nøkkeltall for 2018

Vitenskapelige publikasjoner 488
Profesjonsstudier 1
Masterprogram 7
Bachelorprogram 1
Antall registrerte studenter 830*
Antall kandidater på ph.d.-programmet 228**
Avlagte doktorgrader 27
Vitenskapelige årsverk 175
Vitenskapelig ansatte personer 478
Tekniske årsverk 4
Teknisk ansatte personer 5
Administrative årsverk 44
Administrative personer 53
Budsjett 206 millioner
Del av budsjett som er eksternt finansiert 51 %
Aktive forskningsprosjekt gjennom året med ekstern finansiering 170

*) 172 av disse er på profesjonsstudiet i medisin og 658 er på bachelor- og masterprogrammene.

**) Antall kandidater pr. vår 2018, innrapportert til DBH 15.02.19.

Les mer: Samlede tall for fakultetet

Publisert 9. juni 2017 10:53 - Sist endret 9. mai 2019 13:53