English version of this page

Kvalitet og kostnad i eldreomsorgen (avsluttet)

Prosjektet studerer effekten av ledelsessystemer og finansieringsmekanismer på kostnaden, kvaliteten og sammensetningen av eldreomsorgen i Norge.

Prosjektets hovedside er på engelsk

Publisert 19. mai 2011 16:08 - Sist endret 5. juni 2019 08:18

Kontakt

Prosjektleder

Tor Iversen