Marie Hamilton Larsen

Bilde av Marie Hamilton Larsen
English version of this page
Telefon +47 22845386
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 9 Domus Medica 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1111 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Helsekompetanse (Health Literacy)
 • Psoriasis, symptommestring og livskvalitet.
 • Pasientundervisning og self-management ved kronisk sykdom 
 • Samvalg, (Shared decision making)
 • Barnekreftoverlevere og seneffekter etter behandling 

Bakgrunn

 • Forsker (40%): Ansatt i Physical Activity and Fitness among Childhood Cancer Survivors (PACCS) studien,  mai 2019- d.d (www.paccs.no)
 • Post doc: september 2016- september 2019 (50%: 2017-2019)
 • PhD desember 2015
 • Sykepleiefaglig  rådgiver -  Seksjon for Behandlingsreiser OUS,Barnesykepleier ved Barneintensiv avdeling, OUS 
 • Sykepleier, Seksjon for Behandlingsreiser, Rikshospitalet, i  Izmir, Tyrkia
 • Sykepleier/spes spl/ undervisningssykepleier – Barnekirurgisk avdeling, Rikshospitalet
 • Sykepleier, Kirurgisk avdeling Oslo Sanitetsforenings revmatismesykehus
 • Hovedfag i Sykepleievitenskap, 2007
 • Videreutdanning i Barnesykepleie, 1995
 • Sykepleieutdanning Lovisenberg Diakonale høyskole,1989

Samarbeid

 • Hovedveileder PhD:professor  Astrid K. Wahl
 • Biveiledere PhD: forsker Eline Aas, Aas. Professor/ Overlege  Anne Lene Krogstad

 

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 5. mars 2021 14:22

Prosjekter