English version of this page

Cellekjernearkitektur i fett- og kreftstamceller

Vi jobber med å avdekke egenskaper ved kromatin som styrer 3D genomarkitektur under adipogenese og brystkreftutvikling.

The Collas lab

Collas lab 2019 (fra venstre): Aurélie Nathalie Pascale Bellanger, Qiong Fan, Julia-Kristina Madsen-Østerbye, Thomas Germier, Sumithra Maud Taraldsen, Thomas Sæther, Philippe Collas, Coen Campsteijn, Louise Petersen, Tharvesh Moideen Liyakat Ali, Kristin Vekterud, Annemijn Arns, Nolwenn Briand, Anita Løvstad Sørensen, Evdokiia Potolitsyna, Sissel Eikvar, Annaëlle Brunet.

Cellers funksjon programmeres på flere genreguleringsnivåer. Disse inkluderer kromatinmodifikasjoner og dynamisk 3D-organisering av genomet i cellekjernen.

CollasLab er interessert i å avdekke egenskaper ved kromatin som styrer 3D genomarkitektur under adipogenese og brystkreftutvikling. Vi kombinerer cellebiologiske, biokjemiske,  genomiske og bioinformatiske metoder.

Forskningsprosjekter

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for kromatinegulering i stamceller.

Publisert 9. mars 2011 16:23 - Sist endret 6. mai 2021 14:44