English version of this page

Kromatinregulering i stamceller

Cellers funksjon programmeres av samspill mellom flere nivåer av genregulering. Vårt laboratorium er interessert i å avdekke epigenetiske faktorer som bestemmer hvilket potensiale stamceller har for differensiering, så vel som aspekter ved kjernesignalering og arkitektur, koblet til stamcellers differensieringskapasitet.

Illustrasjon: Collaslab

Les mer på de engelske sidene til forskningsgruppen for kromatinegulering i stamceller.

 

Publisert 9. mars 2011 16:23 - Sist endret 7. apr. 2017 15:53

Kontakt

Postadresse
Postboks 1112 Blindern
0317 Oslo

Besøksadresse
Rom 2250
Avd. for molekylærmedisin
Domus Medica Gaustad
Sognsvannsveien 9
0372 Oslo

Gruppeleder