English version of this page

Forskningsnettverk

Fakultetet har flere forskningsnettverk for aktiviteter innen et bestemt tematisk fagområde. Slike forskningsnettverk består ofte av ulike forskergrupper.

SERTA

Scientific Excellence Research Thematic Area er navnet på våre forskningsnettverk for kompetansemiljøer fra tidligere Sentre for fremragende forskning. Alle tilhørende forskergrupper representerer aktiviteter på høyeste internasjonale nivå:

Biostatistisk modellering i medisinsk vitenskap

Nettverket forsker på overlevelse- og hendelseshistoriske analyser, kreftepidemiologi, statistiske metoder for genomer og modellering av smittsomme sykdommer.

Mer om forskningsnettverket BMMS

Helseøkonomisk Forskningsnettverk

Helseøkonomisk Forskningsnettverk (HERO) er en nasjonal satsning med forankring i samfunnsøkonomi, og vektlegging av samarbeid med medisinere, samfunnsvitere, og statistikere.

Mer om HERO

Kjernekompetansemiljø i helseøkonomisk vurdering

Kjernekompetansemiljø i helseøkonomisk vurdering - Helse Sør-Øst (HEHØ) skal bygge opp nettverk mot de kliniske miljøene i Helse Sør-Øst ved å tilby rådgivning, samt å støtte klinikere innen helseøkonomisk evaluering.

Mer om HEHØ

Publisert 9. apr. 2013 15:40 - Sist endret 8. des. 2014 13:22