English version of this page

Forskningsnettverk

Fakultetet har flere forskningsnettverk for aktiviteter innen et bestemt tematisk fagområde. Slike forskningsnettverk består ofte av ulike forskergrupper.

SERTA

Scientific Excellence Research Thematic Area er navnet på våre forskningsnettverk for kompetansemiljøer fra tidligere Sentre for fremragende forskning. Alle tilhørende forskergrupper representerer aktiviteter på høyeste internasjonale nivå:

Helseøkonomisk forskningsnettverk

Helseøkonomisk forskningsnettverk (HERO) er en nasjonal satsning med forankring i samfunnsøkonomi, og vektlegging av samarbeid med medisinere, samfunnsvitere, og statistikere.

Mer om HERO

Publisert 9. apr. 2013 15:40 - Sist endret 31. aug. 2018 07:40