Seksjon for anatomi

Seksjon for anatomi driver undervisning i anatomi og forskning innenfor immunbiologi, nevrovitenskap og biologisk antropologi.

Donasjon av legeme - Testatorordning ved UiO

Enhet for makroskopisk anatomi og biologisk antropologi ved seksjonen har ansvar for instituttets testatorordning - en ordning som er helt nødvendig for å kunne tilby og gjennomføre et medisinstudium av høy kvalitet.

Undervisning ved seksjonen

Seksjonen har ansvar for undervisning i anatomi for medisin- ernærings- og odontologistudenter ved UiO. Undervisningen omfatter forelesninger, kurs og PBL-undervisning i makroskopisk anatomi (herunder disseksjon, oveflateanatomi og funksjonsundersøkelser) mikroskopisk anatomi (histologi, enkelte emner i cellebiologi) samt embryologi. Seksjonen deltar også i fakultetets forskerutdanning.

Forskning ved seksjonen

Seksjonens forskningsaktiviteter er delt i tre hovedområder; nevrovitenskap, immunbiologi og biologisk antropologi. Prosjektene retter seg mot grunnleggende mekanismer for normal funksjon og for utvikling av sykdom, med viktige tilknytninger til pasientnære problemstillinger.

Seksjonens forskningsmiljø er aktivt og meget produktivt, arbeider med originale og nyskapende temaer, og har kvalitetstradisjoner som strekker seg mange tiår tilbake. Forskningen har sterke bånd til spennende samarbeidsmiljøer internasjonalt og nasjonalt.

Kontakt

Postadresse Postboks 1105 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 13 84