Seksjon for biokjemi

Seksjon for biokjemi har ansvar for undervisning innen medisinsk biokjemi og cellebiologi, og driver forskningsprosjekter innenfor disse feltene.

Undervisning ved seksjonen

Seksjon for biokjemi er ansvarlig for undervisning av medisiner-, ernærings- og odontologistudenter. Typiske undervisningstemaer som dekkes av seksjonen er karbohydratmetabolisme, cellesyklusregulering, signaloverføring og gentranskripsjon, karsinogenese og ernæring, og enzymkinetikk. Seksjonens ansatte er også involvert i undervisning i forskerutdanningen ved fakultetet.

Forskning ved seksjonen

Forskningsprosjektene ved seksjonen fokuserer på grunnleggende prosesser i både normal cellulær metabolisme og mekanismer for sykdomsutvikling. Seksjonen huser Nasjonalt senter for Stamcelleforskning. Forskningsgruppene har et bredt nettverk av nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, med Oslo Universitetssykehus som nærmeste samarbeidspartner.

Kontakt

Postadresse Postboks 1112 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 15 59