Seksjon for fysiologi

Ved Seksjon for fysiologi drives det forskning, undervisning, og formidling av fysiologiske fag.

Undervisning ved seksjonen

Seksjon for fysiologi er ansvarlig for undervisning i fysiologi for medisin-, ernærings- og odontologistudenter, samt for studenter ved Fakultetets forskerlinje. Undervisningen i fysiologi foregår hovedsakelig i modul 1 og 2, og omfatter kateterforelesninger, kurs og veiledning av problembaserte læringsgrupper.

 Fysiologiundervisning sikter på at studenter skal forstå normalfunksjon i den intakte organismen, samt få innsikt i funksjon innenfor de enkelte organsystemene. Seksjonen deltar også i utdanningen av doktorgradsstudenter, postdoktoral veiledning, veileder studentoppgaver i medisinstudiet, og deltar i undervisning av fakultetets bachelor- og mastergradsstudenter. Noen av seksjonens medlemmer deltar også i undervisning av spesialistkandidater og er aktive i forskningsformidling ut til publikum.

 

Forskning ved seksjonen

Seksjon for fysiologi har sterke tradisjoner innen nevrovitenskap, sirkulasjonsfysiologi og cellebiologi, med en høy internasjonal forskningsprofil. Forskningsvirksomheten omfatter for tiden nevrofysiologi, nevroembryologi og sirkulasjonsfysiologi.

Seksjonen anvender moderne forskningsmetoder som spenner fra molekylærbiologi og transgene dyremodeller til funksjonell billedframstilling (imaging) og datamodellering på celle- og systemnivå.. De tilsatte har tilgang til seksjonens egne fasiliteter for arbeid med cellekultur, histologiske og molekylærbiologiske prosedyrer, samt en rekke andre fellesfasiliteter ved instituttet.

Kontakt

Postadresse Postboks 1103 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 11 50