Seksjon for fysiologi

Bilde fra et fysiologisk eksperiment

Ved Seksjon for fysiologi drives det forskning, undervisning, og formidling av fysiologiske fag.

Undervisning ved seksjonen

Seksjon for fysiologi er ansvarlig for undervisning i fysiologi for medisin-, ernærings- og odontologistudenter, samt for studenter ved Fakultetets forskerlinje. Undervisningen i fysiologi foregår hovedsakelig i modul 1 og 2, og omfatter forelesninger, kurs og veiledning av problembaserte læringsgrupper.

 Fysiologiundervisningen sikter på at studenter skal forstå normalfunksjon i den intakte organismen, samt forstå funksjonen til de enkelte organsystemene. Seksjonen deltar også i utdanningen av doktorgradsstudenter, postdoktoral veiledning, veileder studentoppgaver i medisinstudiet, og deltar i undervisning av fakultetets bachelor- og mastergradsstudenter. Noen av seksjonens medlemmer deltar også i undervisning av spesialistkandidater og er aktive i forskningsformidling ut til publikum.

Forskning ved seksjonen

Seksjon for fysiologi har sterke tradisjoner innen nevrovitenskap, sirkulasjonsfysiologi og cellebiologi, med en høy internasjonal forskningsprofil. Forskningen omfatter for tiden nevrofysiologi, nevroembryologi og sirkulasjonsfysiologi.

Seksjonen anvender moderne forskningsmetoder som spenner fra molekylærbiologi og transgene dyremodeller til funksjonell billedframstilling og datamodellering på celle- og systemnivå. De ansatte har tilgang til seksjonens egne fasiliteter for arbeid med cellekultur, histologiske og molekylærbiologiske prosedyrer. Seksjonen drifter flere NORBRAIN 2-fotonmikroskop som også er UiO-kjernefasilitet.

Kontakt

Postadresse Postboks 1103 Blindern 0317 Oslo Besøksadresse Domus Medica Gaustad Sognsvannsveien 9 0372 Oslo Telefon: 22 85 11 50