2014 - Side 7

Tid og sted: 20. jan. 2014 13:00, Auditoriet, bygg K (Forskningsbygget), Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Siv.ing. Sveinung Gundersen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Computational approaches to modelling chromatin organization and the effect on determining co-occurence of genomic events

Tid og sted: 16. jan. 2014 10:15, Seminarrom 2 (B2.U002), Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20, Oslo

M.Sc. Anja Nilsen ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Jumonji domain containing proteins and their role in chromatin regulation.

Tid og sted: 13. jan. 2014 10:15, Rom J3053, J-bygget, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Montebello

Cand.med. Emanuela Micu ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The relevance of melanin (eumelanin and feomelanin) properties, skin sensitivity and chronic and intermittent sun exposure for formation of skin cancer (BCC, SCC, CMM) and precancerous conditions (solar lentigines, actinic keratoses).

 

Tid og sted: 10. jan. 2014 10:15, Auditoriet i Øyeavdelingen, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Kirkeveien 166, Oslo

M.Sc. Kristiane Haug Berg ved Institutt for klinisk medisin avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Status og perspektiver for transplantasjon av dyrkede humane endotelceller fra cornea