E-helse og avhengighetsbehandling

Rusmiddelmisbruk og avhengighet har en rekke sosiale, psykiske og somatiske følger som gir utfordringer både innenfor primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Denne forskergruppen ser på slike problemer. Forskergruppen har et spesielt fokus på alkohol, som er vårt vanligste rusmiddel og det rusmiddelet som gir størst problemer i forhold til akutt rus, misbruk og avhengighet.

Om gruppen

Dette er en stor forskergruppe med mange ulike prosjekter. For å kunne gi en kunnskapsbasert behandling er både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten avhengige av undersøkelser som kartlegger pasientene ved inntak og følger dem over år for å kunne si noe om hvilke tiltak som i størst mulig grad hjelper for hvilke lidelser og hvordan de ulike lidelsene påvirker hverandre.

Når det gjelder alkoholproblemer studerer vi forhold både for den som selv inntar alkohol og de som er rundt denne. Det er viktig at vi ikke bare har kunnskap om utbredelse av alkoholbruk, men også de problemer som følger og behandling av alkoholproblemer.

Prosjekter

Publisert 12. sep. 2014 12:39 - Sist endret 12. jan. 2022 16:05