#chatsafe for lærere

#chatsafe for lærere er utviklet for å gjøre det enklere for lærere å gi råd til ungdommer og bistå til sikker kommunikasjon om selvmord på nettet. Her finner du ressursene til bruk i undervisningen, de er utviklet i samarbeid med ungdom.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, organisme.

Veilederen inneholder råd om hvordan man kan kommunisere trygt med ungdom om selvmord på nettet og hvordan man kan bistå ungdom som er bekymret for noe eller ønsker å engasjere seg i selvmordsrelatert innhold på nettet. Her finner du ressursene:


Veilederen er utviklet av det australske forskningssenteret Orygen med støtte fra den australske regjeringen og oversatt til norsk, med hjelp fra Kartleggingssystemet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF). 

For ungdommer er lærere ofte personer de har tillit til, og det er mulig å diskutere selvmord i klasserommet på flere måter. Elevene kan for eksempel ta kontakt med deg for å snakke om sine egne (eller noen andres) selvmordsrelaterte tanker, følelser eller atferdsmønstre. Du kan også bli oppmerksom på elever som er med i diskusjoner på nettet, eller som ser på innhold om selvmord på sosiale medier. Emnet selvmord kan også dukke opp i skolestiler, filmer eller i mediene hvis en kjent person dør av selvmord.

#chatsafe for lærere ble opprettet for å gjøre det enklere for lærere å gi råd til ungdommene de har kontakt med, om hvordan de kan snakke trygt på sosiale medier om selvmord. Ressursen inneholder informasjon om hvordan du kan utforme trygt språk når du snakker om selvmord, gjøre ungdommene i stand til å engasjere seg i innhold relatert til selvmord på sosiale medier på en trygg måte, slik at de kan ta beslutninger om hvordan de vil engasjere seg i slikt innhold. Denne ressursen inneholder også direktelenker til innhold på sosiale medier som er utformet av ungdommer, som du kan dele eller diskutere med elevene. 

Informasjonen i ressursen kan også tilpasses etter alderen på elevene. #chatsafeinnhold er utviklet for personer mellom 16 og 25 år, og vi oppfordrer deg til å vurdere alderen på elevene du arbeider med, når dere diskuterer #chatsafe-innhold.

I #chatsafe for lærere finner du direktelenker til #chatsafe-nettstedet og Instagram-siden til #chatsafe. Det er også inkludert animasjoner rettet mot ungdom som tar for seg emnene som presenteres i ressursen. Lærer kan dele dem med elevene eller bruke disse videoene som samtalestartere. Bildet kan inneholde: tekst, plakat, reklame.

I mai 2020 ble #chatsafe retningslinjene Veiledning for ungdom om å kommunisere trygt om selvmord på nettet lansert i Norge. Disse retningslinjene er utviklet av Orygen, og Kartleggingssystemet har i samarbeid med Orygen oversatt og tilpasset retningslinjene til norske forhold. I dette samarbeidet har også Psyktærlig bidratt med sin erfaringskompetanse og kjennskap til målgruppen.

Mer informasjon om #chatsafe og oversikt over ressurser finnes på Orygen sin nettside:

https://www.orygen.org.au/chatsafe

https://www.orygen.org.au/chatsafe/Resources

 


    Publisert 12. nov. 2020 14:26 - Sist endret 17. des. 2020 09:48