2020

Bildet kan inneholde: topp, hår, frisyre, skulder, menneskelig.

Man overdriver nok ikke ved å konstatere at det siste halvåret har vært noe helt utenom det vanlige. Nærmest over natten måtte vi tilpasse oss drastiske endringer i hvordan vi arbeider, lever, tenker og samhandler, skriver redaktør Lars Mehlum i lederen til nyeste nummer av tidsskriftet.  

Bildet kan inneholde: gardin, vindusbehandling, hvit, fotografi, interiørdesign.

- Dødsårsaksregisteret publiserer foreløpig statistikk og statistikk kun for utvalgte måneder under Covid-19 pandemien i Norge.  Det viser at i perioden mars til og med mai 2020 er det til nå registrert 140 selvmord, tilsvarende en rate på 2,8 per 100.000 (tabell 1), noe som er lavere enn for de andre årene i samme perioden, men fortsatt innenfor hva man kan forvente ut fra tilfeldig variasjon. Tallene kan stige ved utgangen av året med vanlig dekningsgrad og når resultater fra flere obduksjoner foreligger, skriver professor Ping Qin i denne kommentaren til de siste tallene.

Bildet kan inneholde: svart, hvit, himmel, mørke, svart og hvit.

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en kunnskapsbasert metode for behandling av personer som har store vansker med å regulere følelser og som ofte har problemer på mange områder i livet, blant annet med gjentatt suicidal og selvskadende atferd.

Artikkelen "Mechanisms of Change in Dialectical Behaviour Therapy for People with Borderline Personality Disorder" av professor Lars Mehlum er nå publisert i Current Opinion in Psychology. 

Artikkelen gir en oversikt over hva forskning sier om hvorfor DBT virker og hvilke elementer i DBT som sannsynligvis er mest avgjørende for virkningen. 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, produkt, linje.

Pårørendedagen handler om å markere og hedre den viktige innsatsen pårørende gjør i samfunnet, og bidra til at at deres behov blir møtt av kommunen, på helseinstitusjonen og på arbeidsplassen. Rundt 800 000 pårørende legger ned 110 000 årsverk hvert år – det bør anerkjennes!

22. september arrangerer Pårørendealliansen denne nasjonale markeringen i arbeidet for at også pårørende skal få en bedre hverdag.  Pårørende fortjener å bli sett og lyttet til! Les mer på pårørendedagen.no   

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, himmel, linje, organisme.

I perioden 2009 - 2017 var det 5157 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. Av disse hadde 480 personer vært i kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i sitt siste leveår. 

Bildet kan inneholde: tekst, skrift, produkt, linje, teknologi.

I etterkant av Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september, og regjeringens nye handlingsplan for forebygging av selvmord som ble lagt fram samme dag, inviterte Kirkens SOS til webinar for å diskutere hvordan vi kan få ned selvmordstallene i Norge.

Deltakere var Fredrik Walby fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging, Sandra Victoria Holst fra Psyktærlig og Hilde Lillestøl fra Kirkens SOS. Se webinaret her: 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, øyenbryn, øye, svart.

Skal vi forbedre det psykiske helsevernet handler det ikke bare om penger, men vel så mye om å velge den behandlingen som virker best, skriver professor Lars Mehlum på medisinbloggen. Les saken

Bildet kan inneholde: begivenhet, bordduk, samfunnet, bord, tekstil.

Ny handlingsplan for forebygging av selvmord ble lansert på Verdensdagen for selvmordsforebygging 10. september. Med en større åpenhet, nullvisjon for selvmord, satsing på forebygging på flere nivåer og i forskjellige kanaler kan jobben begynne med å gi plass for alle mennesker i et felleskap som tar inkludering og selvmord på alvor. Alle kan bidra, og politisk prioritering er viktig.

Bildet kan inneholde: hvit, petal, hageroser, rosa, blomst.

Eutanasi og assistert selvmord (EAS) er blitt legalisert i et økende antall land. Opprinnelig siktet lovgiverne mot at personer med uhelbredelig sykdom og uutholdelige plager skulle få en mulighet til selv å aktivt avslutte livet ved bistand fra andre.

Men etter hvert har indikasjonene for EAS blitt utvidet til å gjelde stadig flere grupper, blant annet personer med psykiske lidelser slik som personlighetsforstyrrelser.

Bildet kan inneholde: himmel, galaxy, astronomisk objekt, natt, lys.

I denne artikkelen drøfter en bredt sammensatt gruppe av selvmordsforskere fra mange land hvilke utfordringer COVID-19 pandemien byr på i forhold til suicidal atferd i befolkningen og hvilke tiltak som kan iverksettes når det gjelder forskning og forebygging. Les artikkelen: Suicide Research, Prevention and COVID-19 - towards a global response and the establishment of an international research collaboration

Bildet kan inneholde: logo, tekst, turkis, font, merke.

NSSF mottar, i samarbeid med Mental Helse og RVTS Øst, støtte fra Dam-stiftelsen til prosjektet "Folkeopplysning mot selvmord". Planen er å rulle ut en folkeopplysningskampanje innenfor rammen av en flernivåintervensjon i Østfold i løpet av 2021. Målet for folkeopplysningskampanjen er å senke tersklene for å søke hjelp for selvmordsatferd og psykiske vansker. Vi vil legge opp til et utstrakt samarbeid om selvmordsforbyggende arbeid i Østfold.