Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: hånd, øyevipper, flash-fotografering, gest, finger.

 – Vanlege problem som må oppdagast i tide

Forskarar har spurt pasientar ved nesten alle psykiatriske poliklinikkar i Noreg og konkluderer med at det finst ei tett kopling mellom sjølvskading, sjølvmordstankar og sjølvmordsforsøk. 

Bildet kan inneholde: himmel, atmosfære, sky, kvist, gren.

«Folkeopplysning mot selvmord» er et samarbeidsprosjekt mellom Mental Helse og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), finansiert av DAM-stiftelsen. En folkeopplysningskampanje skal rulles ut i Østfoldregionen høsten 2021 og vi legger opp til samarbeid med ulike aktører i regionen for å iverksette andre selvmordsforebyggende tiltak i kampanjeperioden.

Bildet kan inneholde: øyenbryn, lilla, lys, øyevipper, visjon omsorg.

Kommunikasjonsråd som har blitt gjevne under Covid-19-pandemien kan også vere nyttige for dei som kommuniserer om sjølvmord og psykisk helse, meiner Jane Pearson, spesialrådgjevar ved National Institute of Mental Health i USA.