Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: mann, ansiktshår, skjegg, hår, ansikt.

Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. 

472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her- ca 17,4 % flere enn i fjor (403 menn tok selvmord i 2017). - De høye tallene overrasker meg veldig, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

Bildet kan inneholde: eiendom, gulv, hardwood, skulder, rom.

Kia var tre år i behandling hos barne- og ungdomspsykiatrien i Tønsberg og opplevde at det var lite hjelp i behandling med én times psykologhjelp.

poster for konferanse, oslo rådhus, akershus festning, 20-21 april 2020, clarion hotel the hub oslo

Påmeldingen er nå åpnet! Konferansen finner sted 20.-21. april 2020, på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Early-bird billetter er tilgjengelig frem til 30 november. 

Dag 1 foreleser prof. dr med  Martin Bohus over teamaet DBT-PTSD, en behandlingsform for kompleks PTSD. Denne dagen er åpen for alle - klinikere, brukere, studenter og andre. Dag 2 alternerer vi mellom plenumsforedrag og paralleller med praksisnære innlegg og workshops fra DBT-miljøet i Norge. Denne dagen er forbeholdt klinikere og helsepersonell. 

Bildet kan inneholde: begivenhet, akademisk konferanse, konvensjon, nyhetskonferanse, offentlig tale.

Nå kommer en ny veileder som oppfordrer journalister til å være mer åpne, men fortsatt varsomme. 

Bildet kan inneholde: seminar, akademisk konferanse, begivenhet, projeksjonsskjerm, konferanse rom.

International Academy of Suicide Research og American Foundation for Suicide Prevention arrangerte 27.-30. november konferansen Suicide Prevention Research: A Global Imperative i Miami. 458 forskere deltok med 218 presentasjoner og 180 postere, og NSSF var representert med en rekke aktuelle forsknings- og forebyggingsprosjekter. 

Bildet kan inneholde: produkt, font, tre, materiell eiendom, fottøy.

En ny veileder fra Verdens Helseorganisasjon ble publisert 10. oktober og er en ressurs for folk som arbeider med film, TV og underholdning. Her finner du veilederen: Preventing Suicide - A resource for filmmakers and others working on stace and screen  

Psykiske lidelser er en viktig risikofaktor for selvmord. I Norge blir det årlig registrert rundt 600 selvmord, og nesten halvparten av disse personene har hatt kontakt med spesialisthelsetjenester for psykisk helse og rus siste år før dødsfallet. Den høye andelen personer i kontakt med psykisk helsevern og TSB før selvmord peker på et betydelig forebyggingspotensiale i tjenestene. Last ned infografikk

Bildet kan inneholde: grønn, tekst, font, logo, merke.

Alle har en psykisk helse! Mer åpenhet om psykisk helse kan føre til at det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte. Verdensdagen for psykisk helse markeres 10. oktober, og målet er et rausere samfunn hvor nærmiljø, arbeidsmiljø og skolemiljø er inkluderende - hvor vi ser hverandre og gir tid. Bli med du også, se hvordan du kan delta som turvenn eller markere dagen: www.verdensdagen.no

#gitid #verdensdagen

I løpet av de senere år har det skjedd store fremskritt i kunnskapen om forebygging og behandling av suicidal og selvskadende atferd hos ungdommer. I en ny artikkel av Asarnow og Mehlum i Journal of Child Psychology and Psychiatry integreres nye forskningsfunn på flere nivåer i behandlingsforløpet; kartlegging og risikovurdering, behandling og forebyggende arbeid og strategier på samfunnsnivå.   

Forfatterne trekker fram fellestrekk ved behandlinger og forebyggende intervensjoner som gir størst effekter. Dette ser ut til å være de som aktivt adresserer ungdoms psykososiale behov, og samtidig forsterker betrodde voksnes evne til å beskytte og støtte ungdommene, samt å styrke beskyttende prosesser i miljøet. 

Joan Rosenbaum Asarnow og Lars Mehlum:  Practitioner Review: Treatment for suicidal and self-harming adolescents – advances in suicide prevention care . The Journal of Child Psychology and Psychiatry: 

https://doi.org/10.1111/jcpp.13130 

Henter forslag fra Google

Bli vår kollega! Vi har nå ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade.

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er et forskningssenter ved Institutt for klinisk medisin, klinikk psykisk helse og avhengighet. Senterets hovedaktivitet er klinisk og epidemiologisk forskning, forebyggingsaktivitet, utdanning og formidling av kunnskap.

Søknadsfrist: 16. oktober 2019. Til utlysningen/søk stillingen