Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: stemware, vinglass, glass, alkohol, drikke.

Det er all grunn til å snakke mer om selvmordsforebygging i møter med ruspasienter. Ved å fokusere på selvmordsproblematikk i rusfeltet, kan vi utvikle gode tjenester, gi god behandling – og potensielt berge flere liv! Les kronikk av Martin Ø. Myhre, Anine T. Kildahl, Tommy Sjåfjell og Fredrik A. Walby i Dagens medisin.

Bildet kan inneholde: snø.

En ny artikkel fra vårt samarbeid med Karolinska Institutet om selvmordsatferd blant innvandrere og flyktninger er nå publisert i Journal of Affective Disorders. Studien undersøker risiko for selvmord og selvmordsforsøk blant dem som har gjort et tidligere selvmordsforsøk og er skrevet av Thomas Niederkrotenthaler, Ellenor Mittendorfer-Rutz, Lars Mehlum, Ping Qin og Emma Björkenstam:

Previous suicide attempt and subsequent risk of re-attempt and suicide: Are there differences in immigrant subgroups compared to Swedish-born individuals

Journal of Affective Disorders 265 (2020) 263-271

Bildet kan inneholde: blå, himmel, opptreden, begivenhet, scene.

Årets artikkelpris gikk til Desiré Furnes og medforfattere for artikkelen: "Borderline Personality Disorder: What Predicts Acute Psychiatric Readmissions?” 

Maud Angelica Behn fikk Årets Akuttpsykiatripris for talen hun holdt i farens begravelse.

Bildet kan inneholde: tekst, eiendom, tilpasning, brosjyre.

Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling lanserer rapporten om «Selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2009 – 2017 – en nasjonal registerstudie». 

Påmelding på denne lenken: https://nettskjema.no/a/134545

Seminaret er gratis.

Under et seminar på Gaustad sykehus den 27. januar ble en omfattende rapport om selvmord under og etter kontakt med tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) presentert. Rapporten, som er utarbeidet av Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved UiO, viser at nesten hver tiende person som dør i selvmord i Norge har vært i kontakt med TSB siste leveår.

Bildet kan inneholde: samtale, tilpasning.

En sikkerhetsplan er trinnvise mestringsstrategier som pasienten kan bruke ved økende selvmordstanker. Planen bør utarbeides i tidlig fase av behandlingen og kan oppdateres og utvikles videre ved behov. I denne demonstrasjonsfilmen viser vi hvordan helsepersonell og pasient i samarbeid kan lage en slik sikkerhetsplan. Du finner også skjema for sikkerhetsplan. Se demonstrasjonsfilm om sikkerhetsplan 

Bildet kan inneholde: begivenhet, akademisk konferanse, konvensjon, nyhetskonferanse, offentlig tale.

Nå kommer en ny veileder som oppfordrer journalister til å være mer åpne, men fortsatt varsomme. 

Bildet kan inneholde: tekst, font, linje.

Det er ledig opp til 16 måneders vikariat (100 %) som rådgiver (SKO 1434) ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), Institutt for klinisk medisin. Se utlysningen og søk her 

Søknadsfrist 16. januar 2020

Bildet kan inneholde: mann, ansiktshår, skjegg, hår, ansikt.

Nye data fra Dødsårsaksregisteret viser at i 2018 døde 674 mennesker av selvmord i Norge – et høyt antall som vi ikke har sett siden perioden 1988-1991, da selvmordsraten var på sitt høyeste i landet. Av de 674 livene som gikk tapt i selvmord var det 202 kvinner, noe som er det høyeste absolutte antallet noensinne i Norge. 

I alt 472 menn tok sitt eget liv og den største økning ser vi her- ca 17,4 % flere enn i fjor (403 menn tok selvmord i 2017). 

Bildet kan inneholde: eiendom, gulv, hardwood, skulder, rom.

Kia var tre år i behandling hos barne- og ungdomspsykiatrien i Tønsberg og opplevde at det var lite hjelp i behandling med én times psykologhjelp.