Aktuelle saker

Stipendiat ved NSSF, Quirino Puzo, disputerer med en registerbasert avhandling om selvmord blant innvandrere: "Suicide in Immigrant Population: Insights from Norwegian Population Registers".

Disputas: 29. november kl. 13.00, Gamle Festsal

Prøveforelesning: 29. november kl. 10.15, Gamle Festsal 

Nye perspektiver var målet når forskere og klinikere fra hele verden samlet seg under 5. internasjonale kongress om borderline personlighetsforstyrrelse og relatert problematikk

På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler NSSF tiltak for å senke terskelen for at personer med depresjon og suicidal atferd søker og mottar hjelp, og i den anledning søker vi deg med relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelorgrad med fagkrets innen sykepleie/psykologi/psykisk helse/sosialfag. Fagadministrativ erfaring, gode samarbeidsevner og evne til nettverksarbeid er ønskelig. Se utlysning og søk stillingen

Søknadsfrist 18. oktober

Omtrent 15 % av Norges innbyggere er i dag innvandrere eller norskfødte med innvandrerforeldre. I denne nye artikkelen av NSSFs Quirino Puzo, Lars Mehlum og Ping Qin undersøkes rater og fellestrekk for selvmord i denne gruppen.

Puzo, Q., Mehlum L. & Qin, P.

Rates and characteristics of suicide by immigration background in Norway

Helse Vest, PsykOpp, Velg å leve og NSSF ønsker velkommen til 10. nasjonale konferanse om selvmordsforskning og -forebygging i Stavanger 1.-3. april 2019. Hold av datoene!

Regjeringen har nå startet arbeidet med en ny handlingsplan mot selvmord.

Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens beste land å leve i. Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene?

Selvmordsforebygging nytter! International Association for Suicide prevention (IASP) og Verdens helseorganisasjon (WHO) oppfordrer til kamp og samarbeid for å redusere selvmordstallene - fordi selvmordsforebygging nytter. 

Årlig dør nær 800 000 mennesker som følge av selvmord i verden, det vil si et menneske hvert 40. sekund. Langt flere forsøker å ta sitt eget liv.

Verdensdagen for selvmordsforebygging markeres i dag, den 10. september, og i Norge holdes arrangementer over hele landet koordinert av Landsforeningen for etterlatte ved selvmord (LEVE). Se alle arrangementer.

"Else om: Selvmord" sendes mandag-torsdag 10.-13. september kl 21.30 på TV Norge, i anledning Verdensdagen for selvmordsforebygging. Fra NSSF deltar Lars Mehlum, Anita Tørmoen og Fredrik Walby i flere av episodene.