Aktuelle saker

Det nærmer seg, og vi gleder oss til dager med aktuelt og relevant innhold på konferansen 1.-3- april i Stavanger. Det er fremdeles mulig å melde seg på konferansen:

Påmelding

Program

Så langt er vi 300 deltagere på hovedkonferansen, og 950 skoleelever deltar på den åpne skoledagen 1. april.

I tillegg holder vi gratis publikumsarrangement på KÅKÅ Kverulantkatedralen i Stavanger 1. april kl 18-19.30 med årets viktigste debatt: Kan vi forebygge flere selvmord?  

Velkommen til årets viktigste debatt: Hvert år dør 500–600 mennesker av selvmord i Norge, to tredjedeler er menn. I anledning 10. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging i Stavanger 1.-3- april arrangerer vi åpent debattmøte:

Tid: 1. april kl 18-19.30

Sted: KÅKÅ kverulantkatedralen, Stavanger.

Else Kåss Furuseth med mange flere deltar, velkommen!

Til arrangementet

Retningslinjene består av ni punkter som omhandler adferd, språkbruk, maktubalanse, tekst og bilder med seksuelt ladet innhold og alkoholbruk.

Se UiOs retningslinjer mot trakassering 

Hvordan reduserer vi antall selvmord blant de som har kontakt med psykisk helsevern, og er egentlig en nullvisjon veien å gå? Spørsmålene reises på årets nasjonale selvmordsforebyggingskonferanse.

Les hele intervjuet på psykologisk.no

I perioden 2008–2015 døde 1910 personer i selvmord under eller innen ett år etter kontakt med spesialisthelsetjenestene for psykisk helse og rus i Norge. Dette tilsvarer nesten halvparten av alle selvmord i befolkningen i samme periode og er vesentlig høyere enn hva som tidligere har vært kjent.

Rapporten 1910 døde pasienter: Selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 2008 til 2015 – en nasjonal registerstudie er skrevet av Fredrik A. Walby, Martin Ø. Myhre og Anine T. Kildahl. Den er utført som et ledd i arbeidet med å etablere Kartleggingssystemet. I rapporten presenteres resultatene fra den første nasjonale studien av selvmord blant personer i kontakt med psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling siste år før dødsfallet, og er basert på en kobling av Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister. Til Kartleggingssystemet

Quirino Puzo disputerte ved NSSF, UiO, 29. november for Ph.D.-graden med «Suicide in Immigrant Population: Insights from Norwegian Population Registers».

I dag publiserte Folkehelseinstituttet dødsårsaksstatistikken for 2017, og 593 mennesker døde av selvmord i Norge - 403 menn og 190 kvinner. Antallet er litt lavere enn i 2016, men skiller seg ikke mye fra statistikken de siste årene. - Når jeg studerer dataene, ser jeg to viktige endringer som bekymrer meg i høy grad, sier professor Ping Qin som leder registerforskningsgruppen ved NSSF.

Ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging er det ledig en stilling som statistiker knyttet opp mot senterets to forskningsgrupper: Klinisk forskning på suicidal og selvskadende atferd og Registerforskning om selvmord og villet egenskade. Stillingen er for to år med mulighet for fast ansettelse. Mer informasjon og søk stillingen her

Søknadsfrist: 11. januar 2019

NRK Dagsrevyen 19.11.18

NRK har undersøkt selvmord under eller rett etter innleggelse og avdekket alvorlige mangler. Se innslaget her og intervju med prosjektleder for Kartleggingssystemet, Fredrik Walby, om selvmord i psykisk helsevern.

Stipendiat ved NSSF, Quirino Puzo, disputerer med en registerbasert avhandling om selvmord blant innvandrere: "Suicide in Immigrant Population: Insights from Norwegian Population Registers".

Disputas: 29. november kl. 13.00, Gamle Festsal

Prøveforelesning: 29. november kl. 10.15, Gamle Festsal