Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: smil, bukse, team, begivenhet, mannskap.

Ett av tiltakene i regjeringens Handlingsplan for forebygging av selvmord er større åpenhet om selvmordsproblematikk og prosjektet som omfatter regionale folkeopplysningskampanjer med nasjonal overbygning om forebygging av selvmord er godt i gang. Kampanjene skal bidra til å øke befolkningens kunnskap om selvmordstematikk, redusere stigma og å få flere til å søke hjelp. Målet er også at flere skal våge å handle dersom de er bekymret for noen.

Bildet kan inneholde: himmel, skulder, mennesker i naturen, flash fotografering, nakke.

Bli en sikrere og bedre behandler i møte med pasienter med suicidal atferd. Vi arrangerer kurs i klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne, 7.-9. november i Oslo. Søknadsfrist: 12. september. Velkommen! Påmelding og mer informasjon