Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: flash fotografering, gatemote, svart hår, farger og nyanser, langt hår.

I en nylig publisert norsk registerstudie fra JAMA Psychiatry som inkluderer 43153 pasienter i tidsrommet 2008 til 2018 har Ping Qin og medforfattere undersøkt om det å bli henvist til psykisk helsevern og delta i behandling henger sammen med risikoen for dødelighet, enten av selvmord eller av andre årsaker.

Bildet kan inneholde: belysning, stol, publikum, t skjorte, duppeditt.

NSSF arrangerte 7. nasjonale konferanse om Dialektisk atferdsterapi 9.-10. mai på Thon Hotel Storo, og i år deltok litt over 240 deltakere! Entusiasmen for DBT kom til syne i 12 paralleller og 7 plenarer som virkelig viste bredden og potensialet i terapiformen.