Nye ressurser for ungdom om trygg kommunikasjon på nett

#chatsafe er en veiledning for unge om hvordan å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Retningslinjene er opprinnelig utviklet av det australske forskningssenteret Orygen med støtte fra den australske regjeringen.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, font, himmel, organisme.

I samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner har de nå oversatt og tilpasset retningslinjene for en rekke land verden rundt med støtte fra Facebook. Anine T. KIldahl og Fredrik A. Walby og resten av Kartleggingssystemet ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF), har samarbeidet med Orygen om den norske versjonen av retningslinjene som nå er tilgjengelig på nett.


Bildet kan inneholde: tekst.Ressurser - del gjerne!


I lanseringswebinaret 29. mai fortalte Jo Robinson fra Orygen om bakgrunnen for chatsafe og hvordan retningslinjene er utviklet for og med ungdom i Australia. Nå er retningslinjene oversatt til mange språk - deriblant Norge - og rulles ut i samarbeid med facebook. I møtet deltok også helseminister Bent Høie, Psyktærlig og Fredrik Walby/NSSF, Mental Helse Ungdom, Kirkens SOS og Kors på halsen med viktige erfaringer fra arbeid med ungdom. Moderator: Marianne Neraal /Facebook Norge

Mange land, inkludert Norge, har utviklet retningslinjer for omtale av selvmord. Disse retningslinjene er primært rettet mot fagfolk innen media, og har i stor grad vært fokusert på tradisjonelle former for nyhetsmedier og trykte medier, snarere enn internett og sosiale medier. Unge mennesker bruker imidlertid i økende grad ulike sosiale medieplattformer for å diskutere selvmordsrelatert innhold, men det har til nå vært lite veiledning tilgjengelig for å hjelpe unge mennesker med å gjøre dette på tryggest mulig måte. 

#chatsafe-retningslinjene er utviklet i et samarbeid mellom fagfolk innen selvmordsforebygging og kommunikasjon samt unge mennesker. Målet har vært å utvikle et sett med kunnskapsbaserte retningslinjer som kan hjelpe unge mennesker med å kommunisere trygt om selvmord på nettet. Hensikten er å gi støtte til de som responderer på selvmordsrelatert innhold postet av andre eller for de som ønsker å selv dele egne følelser, erfaringer eller selvmordsatferd på nett. Retningslinjene vil også gi praktisk bistand til foreldre, lærere og andre som har kontakt med unge mennesker som er aktive på nett. 

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging har, med rådgiver Anine T. Kildahl og forsker og psykologspesialist Fredrik A. Walby i spissen, samarbeidet med Orygen i Australia for å få oversatt og tilpasset retningslinjene til norske forhold. I dette samarbeidet har også Psyktærlig (https://www.instagram.com/psyktaerlig/) bidratt med sin erfaringskompetanse og kjennskap til målgruppen. Psyktærlig er en frivillig drevet kollektiv Snapchat-vlogg (også aktive på Facebook og Instagram) som fokuserer på psykisk helse og erfaringsbasert rådgivning rettet mot ungdom i Norge. 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, hår, ansiktsuttrykk, kinn.
Sandra Victoria Holst og Karoline Thorbjørnsen fra Psyktærlig og Fredrik A. Walby og Anine T. Kildahl fra NSSF har jobbet med oversettelsen av materialet til norske forhold.

Andre aktuelle forebyggingsprosjekter

#chatsafe - bilder til nedlasting: 

 

Bildet kan inneholde: person, ansikt, tekst, hode.

 

 

 

 

Bildet kan inneholde: læring, design, klasserommet, rom, jobb.

 

Publisert 10. juni 2020 15:48 - Sist endret 12. juni 2020 11:36